1


BERRIAK

ALBERTO BARANDIARANARI ELKARRIZKETA

(11.01.11) Fuente: http://www.sos-irunaveleia.org/start#SAUTRELA

Entrevista de Alberto Barandiaran en el programa literario Sautrela de Hasier Etxeberria en ETB1 (ver a continuación):

AB: …ésto es especular en cierto sentido…¿por qué?…yo creo que en estos casos, en falsificaciones en general quiero decir, hay dinero……como en Zubialde…
HE: ¿Pero tantas ostracas?
AB: Tantas-tantas no son, las imposibles, las excepcionales tampoco son tantas…se comenta 200 y pico…pero creo que las ostracas que en sí pueden cambiar la historia diría que son 40-50…
HE: Pero aún y todo, Alberto, son muchas…
AB: Sí, son muchas…

Alberto Barandiaran hace una curiosa afirmación: solo hay una cincuentena de ostracas falsos.
Sin embargo, como todos sabemos, ninguno de los informes de la Comisión, aportó un listado de los ostraca supuestamente falsos.
Pero, curiosamente, el informe grafológico de la DFA incluye una lista de 75 piezas supuestamente falsas por su pretendida similitud con las letras y dibujos de la letrina, lo cual se aportó en su querella contra LURMEN.

Barandiaran nos da una nueva cifra, esto es, "una cincuentena". Y el resto de las piezas en euskera, y las otras???? Cuáles son concretamente esas 50? qué pruebas aporta de que sean falsas?

Pero, atañéndonos a datos reales, hemos de señalar que Barandiaran, unos momentos antes menciona que hay unas 'berrehun' (200) piezas. Sin embargo, Ostracabase, que aporta los datos reales, contabiliza unas 425 piezas. ¿Puede ser que Alberto Barandiaran no está de todo bien informado, o es que no coteja sus datos y da cifras al buen tuntún o, simplemente, habla sin base alguna?

ELKARRIZKETAK: ROSLYN FRANK

(17.01.11) Fuente: http://www.sos-irunaveleia.org/start#ELKARRIZKETAK

Hernaniko Kronika-n

Iruña-Veleian (Araba) euskerazko idatzi zaharrak aurkitu zituzten 2004an. Zeramikan, hezurrean edo kristalean idatzitako testuak dira, III. mendekoak, eta egiazkoak izanez gero sekulako garrantzia lukete, arkeologo, historialari, filologo eta abarren esanetan. Hika-mika haundia dago, ordea, gaiaren inguruan, pieza edo testu horiek faltsuak direla esan baitu bertsio ofizialak. Asko dira, ordea, ­
ber­tsio ofizialaren kontra daudenak. Horietako bat da Roslyn M. Frank ikerlari estatubatuarra (Kalifornian jaioa, eta Iowan bizi eta lan egiten du). Roslyn Hernanin izan dela aprobe­txatu du Hernaniko Kronikak, gaiari buruz hitz egiteko.

Roslyn M. Frank Munichen egon da, kongresu batean, eta handik, Euskal Herrira etortzea erabaki du. Zer dela eta?

Iruña-Veleiagatik. Txikizio ho­ri ikustera etorri nahi nuen. Veleiara joan nintzen; kanpotik ikusi behar izan nuen, barrura sartzen ez dutelako uzten. Gertutik ikusita, gehiegizkoa da, oso gogorra.

Julio Nuñez da orain eskabazioaren arduraduna. Eliseo Gil eta Idoia Filloy kendu egin zituzten, fraude edo iruzur akusazioarekin.

Ez, ez, ez. Hori artxibatua da­­­go. Epaileak artxibatu egin du.

Gil eta Filloyk lana ondo egin zutela esan nahi duzu?

Metodologia punta-puntakoa da. Dr. Edward C. Harris da arkeologian aditu haun­die­netakoa, munduan, eta hark esan zuen, Gil eta Fi­lloy­ren lana egina dagoela «eskabazioan erabili litezkeen eredurik zorrotz eta egokienak erabilita». Orduan zer gertatu da Iruña-Veleian? Filologoek esan dute ezin dela izan… arkeologoek baietz… zer dago lehenago? Filologia edo arkeologia? Analitikak. Prueba fisikoak. Lehenengo pausoa da, egiazkoak edo faltsuak diren jakitea, prueba objektibo batzuk eginda, eta horiek dira, prueba fisikoak;?analitikak. Alegia, pieza bat hartu, eta jakin daiteke pieza hori noizkoa den, eta noiz egin ziren idatziak? Zientziak, teknologiak, badauka modurik hori esateko? Bai badauka moduak, zaharrak edo modernoak diren esateko. Beste edozein lekutan erabiltzen dira.

Eta ze analisi edo proba fisiko dira horiek?

Dr. Van der Driessche da horri buruz idatzi zuena, eta hari irakurtzea hobe litzateke hori ondo uler­tzeko. Hala ere, saiatuko naiz azaltzen: Pieza horiek lur azpian dau­de, beraz, pieza horien gainean kostra bat sortzen da, kapa bat, geruza bat. Kapa hori analizatu behar da, jakiteko noizkoa den pieza. Ze­ha­tza­go esanda, zeramikazko pieza batean zerbait marrazten edo grabatzen badugu, marra, raia, edo marka ho­rren barruko kostra da analizatzen dena. Kapa hori az­tertzeko au­kera badago:?mikroskopioa, karbono 14a, termoluminiszentzia… Esate baterako, XIX. men­de­ko kapak izango ditu ga­rai hartako isotopoak (zati txikiak, atomoak), industrializazio garaia oso esanguratsua izan zelako, eta mundu guztian dau­de horren arrastoak. Ge­ro­­xea­goko pieza baldin bada, bonba atomikoa bota ondorenekoa bada, orduko kondarrak aurkituko ditugu. Modu xinple batean esanda, gaur egun badaude mota askotako froga fisiko-kimikoak idazkunak noizkoak diren jakiteko.

Mota horretako froga fisikorik egin al da Iruña-Veleian?

Ez.

Zeinek jarri ditu trabak ez egiteko?

Lorena Lopez de Lacallek [Arabako Foru Aldundiko karguduna].

Baina Arabako Foru Aldundiak esaten du faltsuak direla, unanimitate zientifikoz, eta inoiz ez direla benetakoak izango.

Oso dudakoa da unanimitate zientifiko hori. Hori esan zu­te­nean, txosten bakarra ze­goen entregatua. Horrek esan nahi du, erabakita zegoela aldez au­rre­tik. Prueba fisikorik gabe akusazioak egitea ez da ezagutzen zientzia mailan. Ez du rigorerik. Galdetzen badiezu, eta zein dira faltsuak? Eran­tzu­ten dute: «-Ba­dau­de». Ba­dau­de, badaude… bai­na zein dira? 400 pieza dauzkagu!

Berriz atzera eginda, orduan, Roslyn M. Franken ustez, zer gertatu da Iruña-Veleian?

Filologoen lanak garrantzi haundia izan du, eta, bereziki Joseba Lakarrarenak. Bera izan zen zalantzak sortu zituena. Euskerazko piezarik agertu ez balitz, ez zen istilurik gertatuko.

Lakarrak dioenez, euskaldun berriek egindako faltsifikazioak dira, euskeraz ondo ez zekien norbaitek.

Adibidez, ergatiboa ez da agertzen hitz batzutan (hau da, ‘niK’ esan beharrean ‘ni’…). Hori, garai hartan ezinezkoa omen zen… Horrek ordea, oso buelta erra­za dauka! Iruña-Veleia zen erromatar kanpamendua, eta pieza horiek aurkitu dira garai bateko eskola mo­duko batean. Ikasleak ziren, eta denak ez ziren euskaldunak, eta horrelako akatsak egiten zi­tuzten; gaur egungo ikasleek egiten dituzten bezala.

Ikasle horiek ez ziren euskaldunak?

Adibidez, esaldi batean azal­tzen da: neure ama roman ilta. Hori idatzi zuena ez zen hemengoa, eta seguru asko, eus­keraz ikasten ari zen. Ikasle horren hizkuntza izango zen latina edo horrelako zerbait.

Orduan, zertarako ikasten zuten euskera?

Euskeraz ikasten ari ziren, eta irakasleak euskeraz bazekien, eta seguruenik ikasle askok ere bai. Zertarako ikasten zuten euskera? Behar zutelako; leku horretan, Iruña-Veleian, behar zutelako; or­du­an, Araban, euskeraz hitz egiten zelako, seguru asko.

III. mendeko euskerazko testurik ez da agertu orain arte. Beraz, filologoek hipotesi batzuk egin dituzte, orduko euskera nolakoa izan zitekeen. Mitxelenak egina du, eta Lakarrak ere bai. Ezagutzen dituzu lan horiek?

Bai. Horri PROTO-euskera esaten zaio; alegia, hipotesia bat, asmatutako zerbait. Hori hizkuntza askotan egiten da, baina jakin behar da hipotesia horiek zenbateko pisua duten. Protoeuskera ez da egia bat, ez da berifikablea den gauza bat. Froga berri bat azaltzen denean, filologoak froga hori erabili behar du bere hipotesia aldatzeko, berritzeko, eta indartzeko. Baina Lakarra alderantziz ari da. Lakarrak bere hipotesia erabili du, begi aurrean dituen frogak txarrak direla esateko. Zientziaren aurkakoa da.

Euskera azaldu da, baina baita bestelako gauza asko ere, lehenengo kalbarioa, Egiptoko geroglifikoak… Zer garrantzi izango luke Iruña-Veleiak, egiazko piezak izango balira?

Alde batetik, paleokristautasunaren proba asko hor dau­de. Kalbarioa lehenengo aldiz agertzen den lekua da, adibidez. Ez zekiten, hemen horrelako zerbait bazenik. Jende asko eta askorentzat dauka garrantzia Iruña-Veleiak.

Iruña-Veleiako ardura orain Julio Nuñezek dauka, eta eskabazioak egiten jarraituko dute, beste teknika batzuen bidez. Zer iruditzen zaizu?

Ikusi duzu zer egiten ari di­ren? Eskabadorak sartu dituzte, indusketa arkeologiko ba­tean. Makinaria pisatua.

Hori nola ikusten dute mundu mailako ikerlariek? Zuk asko ezagutzen dituzu.

Kriminala da indusketa batean eskabadorak sartzea. Nu­ñe­zek eta Lorenak diote azken teknikak direla horiek, baina hori ez da egia. Nik hori aipatzen dut nire lagunekin eta denak sutan jartzen dira. «-Nola? Eskabadora erabili dutela?».

Zerbait egiten ari zaretela badakigu, Iruña-Veleian gertatzen dena nazioartean zabaltzeko.

Bai. Momentuz txosten bat idazten ari gara, nazioarterako. Nuñez egiten ari dena jakitea nahikoa dute. Baditut lagun batzuk, Europan eta Estatu Batuetan lan egiten. Arkeologoak dira, eta gehiago jakin nahi dute, gaiari buruz. Hemengo berriak ondo zabaltzea lortzen badugu, bonba bat izango da nazioartean. Baina oraindik proba fisikoak ez dauzkagu, eta beraz, itxaron egin behar dugu, pixka bat.

IRUÑA-VELEIA: TODAVÍA ESTAMOS A TIEMPO

(11.01.11) Fuente: http://www.sos-irunaveleia.org/start#TIEMPO

Tribuna Abierta del Diario de Noticias de Alava 27/12/2010

por Estitxu Breñas Glz de Zarate, licenciada en Geografía e Historia y miembro de la Plataforma SOS Iruña-Veleia

Cuando se cumplen ya más de dos años desde que explotara el affaire Iruña-Veleia, éste sería a día de hoy el estado del asunto. Estamos convencid@s de que se está cometiendo un enorme atropello contra varias personas y el patrimonio de tod@s, con la complicidad o la pasividad de una buena parte del mundo político y académico, pero a pesar de todo queremos pensar que todavía estamos a tiempo de minimizar los daños si tod@s ponemos algo de nuestra parte. Asimismo, esta Plataforma no puede disimular su alegría ante el hecho de la destitución de la hasta ahora diputada de Cultura Lorena López de Lacalle, pues considera a dicha persona como la principal responsable política del desastroso rumbo del tema. Ante este nuevo panorama político-institucional, consideramos que es un momento muy oportuno para enderezar la cuestión y tomar decisiones basadas en sabiduría y ciencia, agotando todas las posibilidades de investigación y cotejando todas las opiniones y datos, sin recurrir a las prisas, a las estrategias oportunistas y a la sentencia mediática.

En nuestra opinión, la Orden Foral del 19 de noviembre de 2008, por la que se retira el permiso de excavación a Lurmen, se cierra el yacimiento y se insta al fiscal a proceder contra los arqueólogos, nunca debió producirse. Sería muy largo de enumerar el cúmulo de irregularidades en que incurrió la Diputación ese aciago día, pero baste decir que la decisión se tomó cuando sólo había sido entregado 1 de los 10 informes de la comisión, y que las conclusiones finales, contenidas en poco más de medio folio, fueron elaboradas por un funcionario foral; las cuales necesariamente tenían que estar redactadas antes de la reunión, ya que se le entrega el documento a Eliseo Gil a la salida y el funcionario firmante había asistido a la reunión. Creemos que existen suficientes motivos para que la actual dirección del departamento dé marcha atrás e invalide el citado decreto. La decisión de la jueza de hacer caso a la petición de Lurmen y de la Plataforma (firmada por más de 2.100 personas) para realizar analíticas científicas, creemos es claro exponente de que no considera probada la existencia de falsificación. Hay que recordar que a día de hoy no existe ninguna persona acusada judicialmente, aunque es evidente que varias han sido condenadas social y mediáticamente. Ante la nueva situación, pedimos lo siguiente a la DFA: que retire la querella interpuesta; y que ordene realizar análisis de los grafitos cuestionados en algún laboratorio europeo especializado en arqueometría.

Los informes de la comisión (10 y no 26 como se nos ha querido hacer creer) no demuestran en modo alguno la falsedad de los grafitos, ni que Lurmen excavara de forma incorrecta, cuando hasta entonces lo habían hecho bien y cuando hay diversos avales externos que así lo confirman. Asimismo, queremos recordar que en la actualidad existen 16 informes elaborados por prestigiosos científicos de diferentes disciplinas que abogan por la autenticidad de los grafitos, entre ellos el del británico, director del Museo de Las Bermudas, Edward C. Harris, creador del método conocido como Harris Matrix, el más usado en la arqueología moderna, quien al evaluar el trabajo del equipo de Eliseo Gil señala que se ha llevado a cabo dentro de los más altos estándares de calidad. Los citados 16 informes científicos suman más de 1.800 páginas escritas, y han sido elaborados de manera altruista, sin cobrar nadie un céntimo; mientras que los 10 de la comisión oficial no llegan a las 400 páginas, y se pagó por cada uno de ellos 1.800 euros.

Para conseguir una perspectiva objetiva e independiente sobre la metodología utilizada por Núñez, actual director del yacimiento, SOS Iruña-Veleia se puso en contacto con expertos de varios países pidiéndoles que expusieran su opinión sobre la manera en que dicho arqueólogo llevó a cabo la excavación en el Sector 98. Los expertos contaban con un paquete de documentación, vídeos y fotografías, junto con la información suministrada por la Diputación para justificar la metodología. Hasta la fecha hemos recibido respuestas de arqueólogos experimentados de 9 países (Alemania, Australia, EEUU, España, Grecia, Eslovenia, Hungría, Polonia y Reino Unido). Todas las evaluaciones afirman de forma contundente y unánime que la metodología empleada por Núñez en Iruña-Veleia no ha cumplido, e incluso ha violado, los estándares metodológicos de la moderna arqueología para este tipo de yacimientos y para un proyecto que no tiene las presiones de una excavación de urgencia. No se discute aquí el uso en sí de la excavadora, sino cómo ha sido utilizada ésta.

El razonamiento de la necesidad de pruebas analíticas parece haber convencido también a la justicia, que ha consultado al laboratorio químico de la Guardia Civil, de sólida reputación en la detección de falsificaciones arqueológicas, mientras que la DFA se ha mostrado desinteresada en las mismas y pretende, además, a base de un informe grafólogico haber demostrado no sólo la falsedad, sino hasta la autoría de la falsificación. La Plataforma, en este sentido, ha obtenido de un instituto independiente e internacionalmente reconocido, una propuesta de investigación, donde se confirma la viabilidad del camino analítico para llegar a conocer si las piezas son o no auténticas, y donde se indica su disposición y capacidad de realizar dicha investigación de manera completamente no destructiva y por el precio de 12.000 euros, para la investigación de diez piezas claves; propuesta ésta complementaria a la investigación de la Guardia Civil (SOS Iruña-Veleia estaría dispuesta a llevar la carga financiera de esta investigación). "¿En qué lugar dejan a la UPV si exigen poner en marcha otra comisión de expertos y la realización de nuevas pruebas?", afirmaba la exdiputada, en su última comparecencia sobre el tema. ¿Es acaso éste el quid de la cuestión: en qué lugar quedarían la UPV y alguna otra institución si los laboratorios demostraran que los grafitos son auténticos?

GRAFOLOGIA 2: UN GRÁFICO

(22.12.10) Fuente: http://www.sos-irunaveleia.org/start#GRAF

Ver también aquí

Nuestro especialista en estadística ha medido hasta ahora unas 84 ostracas, de las cuales una parte importante aparece en la la lista negra de los grafólogos (dispondremos de un elaborado informe dentro de unas semanas), con unas 53 que tienen más de una línea. También ha medido las 7 'frases' de la letrina, de las que 6 se componen de más de una línea.
Ha calculado de cada ostraca y de cada frase de la letrina la altura media y las distancias medias entre letras y entre líneas.

Para eliminar el efecto de escala, esto es, el efecto de la diferencia de tamaño entre las letras de las piezas arqueológicas y de la letrina, ha dado el valor de 100 a las letras de cada una de las piezas. Y las medidas tomadas de cada 'interlineado' (esto es, la distancia entre líneas) y de cada 'interletrado' (esto es, la distancia entre letras) de cada una de las piezas, las ha convertido en porcentajes relativos a la altura media de las letras de cada ostraca. Así, ha obtenido valores porcentuales de las medidas reales tomadas, porcentajes que han permitido comparar los interlineados y los interletrados de las distintas piezas a pesar de la diferencia de tamaño real entre las letras de unas y otras. Todo muy lógico.

Las valores que se obtienen entonces nos dicen algo sobre la famosa 'plantilla' que nos describe Alberto Barandiarán en relación al informe grafológico:

En el caso de las palabras “realizadas sin lugar a dudas por la misma mano”, las líneas de un soporte se calcan sobre el otro caso de un modo milimétrico. Asimismo, las zonas interlineales son también muy significativas. Parece que son inscripciones hechas con la misma plantilla. En muchos casos, la relación entre el tamaño de las inscripciones de las óstraca y de la letrina es de uno a diez, “y, por tanto, si las combinaciones interlineales son iguales, la conclusión directa es que un único cerebro ha dirigido los pasos del instrumento”. (Grafologoek ere ondorioztatu dute Veleiako euskarazko idazkunak modernoak direla)

Para tener una idea de la variación real de los espacios entre líneas y entre letras, hemos realizado un gráfico en el cual, el eje horizontal corresponde a la distancia entre líneas de los textos de cada conjunto (ostraca o frase), en tanto el eje vertical representa la distancia entre las letras de dichos textos, ambas convertidas en % relativos a la altura de las letras de cada pieza, como ya hemos explicado.

graficogeneral.png

Gráfico basado en las distancias entre líneas y entre letras de 53 ostracas y 6 frases de las letrinas. Todos los objetos analizados se pueden consultarse con su distancia entre letras aquí.

Vemos p.ej. que hay una distancia máxima entre líneas de un 150% con respecto a la altura de las letras, siendo la mínima del 10%.
Los valores de las letrinas están representados en rojo y los de las ostracas en azul.

Es muy significativo que la variación de medidas que presentan los textos de las letrinas apenas coincide con la variación de medidas de las ostracas.
Las ostracas muestran mucha más variedad en las distancias tanto en los interlineados como en los entreletrados, que sería lo esperable si se trata de textos escritos por diferentes manos (cada una con su neuromotor).

Las letrinas muestran unas distancias entre líneas con alguna variación, en tanto los espacios entre letras parecen sorprendentemente constantes, siendo apenas coincidentes con los de ninguna ostraca.

Si miramos ahora a un conjunto exclusivamente en euskera p. ej. Sondeo 32 observamos que forman una muestra completamente separada de los valores correspondientes a las letrinas, claramente en contradicción con el tercer informe.

Sondeo32.png

Gráfico basado en las distancias entre líneas y entre letras de 9 ostracas del Sondeo 32 y 6 frases de las letrinas.

15000.png

Imagenes de las piezas incluidas en el gráfico 'Sondeo 32'.


OSTRACA interlineado % de la altura interletreado % de la altura
15910 54% 28%
15912 95% 21%
15917 80% 33%
15920 122% 33%
15921 85% 27%
15922 63% 35%
15923.2 86% 35%
15925 69% 34%
OSTRACA interlineado % de la altura interletreado % de la altura
tribvnvs 36% 20%
lesbia 54% 20%
atractis 69% 19%
valerivs 19% 18%
hic 51% 17%
ivlivs 35% 23%

Houston, tenemos un problema

Éstos son datos preliminares, pero son muy significativos y desmontarían la afirmación sobre la autoría única que supuestamente contiene el informe grafológico y que nos ha transmitido Barandiarán.
Las mediciones se han realizado con mucha preciión (ver siguiente figura), aunque ahora tenemos que analizar los datos más en detalle. Pero la conclusión preliminar es un poco desconcertante para los que piensan que el mismo neuromotor realizó las letrinas y las ostracas.

med.png


Captura de pantalla del software utilizado para la medición

Pronto mucho más…

EL GOLPE “CIENTÍFICO” DEL 19N

(23.12.10) Fuente: http://www.sos-irunaveleia.org/start#GOLPE
Ayer se aprobaron los presupuestos para el año que viene tanto en las Juntas Generales de Álava como en el Parlamento Vasco:
Juntas Generales: PNV y PSOE llevaron todo pactado y atado y no se aprobó ninguna enmienda - 230.000 euros para el Plan Director.
Parlamento Vasco: PSOE y PP llevaron todo pactado y atado y no se aprobó ninguna enmienda de ningún tipo. A pesar de que no habia ninguna partida prevista, PSOE y PP introdujeron una "partida nueva" para al Plan Director: 270.000 euros, alegando "el enorme interés del yacimiento". O sea, 500.000 Euros.

¿Quid prodest?
La Comisión Científica Asesora de los ‘hallazgos excepcionales de I-V’ nunca llegó a conclusión, no existe ningún documento conjunto que detalle las conclusiones y sus argumentaciones. Lo que sí existe es un documento que formó la base de la Orden Foral 444, elaborado por Félix López López de Ullíbarri Jefe del Servicio de Patrimonio Histórico-Artístico y Arqueológico. El escribe en sus 'Conclusiones’

Por lo tanto, se PROPONE LA ADOPCIÓN DE LAS SIGUIENTES MEDIDAS:
4. Elaborar un nuevo proyecto arqueológico para Iruña-Veleia, con la participación
de la comunidad científica y en concreto de la Universidad del País Vasco

Los importes de las subvenciones previstas para el año que viene ilustran de que se trata de 'big business'. Este contrato ha sido adjudicado a la Universidad del País Vasco (a dedo, sin ninguna forma de concurso o debate político, aparentemente ya en la fase final de la Comisión) quien acumula curiosamente muchísimo poder en todo el proceso.
Todo el proceso empezando con la reunión de la Comisión el día 19 de noviembre el 2008, ha sido un proceso, que tuvo lugar en las tinieblas, donde la única función del razonamiento científico ha sido la de una sirviente abusada por sus dueños.
Después de la Comisión, la Diputación Foral de Álava ha actuado de una manera muy agresiva contra LURMEN, y especialmente contra Eliseo Gil, persiguiéndole por todos los medios (hasta la mentira en el parlamento vasco de la ex-Diputada de Cultura).
No es tan descabellado pensar que las chapucerías científicas en cadena y la persecución tan agresiva de Eliseo Gil tienen algo en común, un mismo objetivo: utilizando la polémica de los hallazgos excepcionales para desbancar a LURMEN del yacimiento, con un potencial patrimonio cultural entremedias.

El siguiente documento analiza con todo detalle el sorprendente proceso que tuvo lugar el 19N:

Como ya anunciado en su rueda de prensa del 1/12/2010 SOS-IruñaVeleia pide a la nueva Diputada de Cultura, Malentxo Arruabarrena:

**# la anulación de las ‘Conclusiones’ del 19 noviembre de 2008 y la retirada provisional de la querella hasta la evaluación las investigaciones a continuación.

 1. la paralización del Plan Director
 2. la investigación de las evidencias físicas por un instituto internacional competente y independiente
 3. la ejecución de una excavación de contraste.**

GRAFOLOGIA 1: LA LÍNEA DE TIEMPO

(22.12.10) Fuente: http://www.sos-irunaveleia.org/start#TIEMPO
Nada es más interesante para entender un proceso que establecer el orden cronológico de los acontecimientos.

 1. el 5 de diciembre de 2008, la Diputación Foral de Álava remitió toda la documentación existente sobre el caso al fiscal y presentó una denuncia por un posible ataque contra el patrimonio cultural. El fiscal del caso Josu Izagirre solicitó, por su parte más documentación.
 2. el informe grafológico no concluyente de la Empresa Grafotec está datado el 11/3/2009.
 3. a mediados de marzo de 2009, el fiscal jefe, Josu Izagirre, realizó unas declaraciones criticando a la Diputación por la manera en que estaba llevando los asuntos relacionados con la denuncia contra Lurmen. Concretamente criticaba las prisas que había tenido la Diputación a la hora de presentar la denuncia, así como la insuficiencia de pruebas.
 4. el 24 de marzo de 2009, la DFA presenta en el juzgado una querella penal contra algunos de los responsables del yacimiento por un presunto delito de ataque al patrimonio alavés y de estafa, concretamente contra el director de las excavaciones Eliseo Gil, el geólogo de su equipo Oscar Escribano y el coordinador de las analíticas Rubén Cerdán.
 5. en abril de 2009, la querella es admitida a trámite. En opinión del juez de Juzgado nº 1, hubiera sido mejor tomarse el tiempo necesario para presentar la denuncia más trabajada y elaborada.
 6. a finales de julio de 2009 la DFA presenta en el juzgado el segundo informe grafológico (sobre dibujos).
 7. en noviembre de 2009 la DFA filtra el informe grafológico sobre los dibujos a la periodista M. José Carrero que se encargó de la difusión a través de El Correo en el artículo Grafólogos apuntan a Eliseo Gil como el autor de los falsos grafitos de Veleia. (seguido en Berria por Orain, grafologoen ordua unos días más tarde, de la mano de Alberto Barandiarán).
 8. el 21 de enero de 2010 la DFA presenta en el juzgado el tercer informe grafológico (sobre inscripciones).
 9. en enero de 2010 la DFA filtra el informe grafológico sobre inscripciones al periodista Alberto Barandiarán que hace el favor de informar al mundo euskaldun a través de su artículo en Berria Grafologoek ere ondorioztatu dute Veleiako euskarazko idazkunak modernoak direla el 30/1/2010.
 10. M. José Carrero termina el ciclo de filtraciones sobre grafología de la DFA el 24 de febrero de 2010 con el artículo en El Correo: Nuevas pruebas contra la mentira de Veleia sobre la supuesta inscripción encima de cola de piezas rotas.
 11. el 21 de diciembre de 2010, la defensa de LURMEN todavía no ha visto el segundo y el tercer informe.
grafotec.png

Conclusiones del primer informe: …esta perito entiende que no puede concluir asegurando que la mano que ha realizado los grafitos de las ‘letrinas’ haya también realizado parte o gran parte de los del yacimiento.

Observamos que la DFA ha interpuesto una querella en base a un informe no concluyente en marzo 2009. Suponemos que la DFA va buscando desesperadamente a unos grafólogos que estén dispuestos a ir más lejos que el primer informe sobre los grabados. Tienen un fuerte hándicap porque el primer informe indica la falta de registro de detalles que hacen muy difícil llegar a una conclusión fehaciente.

Parece que la DFA los encontró en la periferia de la UPV (aparte de ser Peritos Calígrafos Judiciales uno de los dos es Licenciado en Ciencias Químicas por la Universidad del País Vasco y ha obtenido hace poco el Diploma de Estudios Avanzados en Química Analítica de la UPV – es experto en tintas - lo que indica que probablemente prepara un doctorado, mientras que el segundo experto es también Profesor en el Instituto Vasco de Criminología (Universidad del País Vasco), claramente ambos con bastantes vínculos con la universidad.

Menos mal. Antes de las vacaciones ya tienen un informe que asegura según Carrero:

correo.png

Los grafólogos no tienen dudas respecto a este dibujo realizado en un trozo de cerámica milenaria, que representa una escena doméstica. Aparece una mesa dibujada con cierta perspectiva, algo impensable en la Antigüedad, y en primer plano, un lecho no menos inquietante con una mujer tumbada. Según los peritos, los trazos de esta escena coinciden al 100% con los rasgos de algunos de los dibujos aparecidos en la letrina que Eliseo Gil. (J.A. Carrera).

¿La publicación del primer artículo de Carrero tiene que aportar algo contundente a la sociedad vasca después de la aparición del informe de Hector Iglesias el 13/10/2009?

El remate final tiene que ser la publicación en Berria, solo 9 días después de haberlo entregado en el juzgado (en contraste con que lo que afirmó el propio Alberto Barandiarán, que él había esperado un mes antes de publicar el artículo).

Eliseo Gil reaccionó fuertemente - no se le ocurrió a Barandiarán consultar a Eliseo para su artículo - y Berria concede una respuesta inmediata a Eliseo Gil. Hay que decir que la publicación en Berria ha sido bien acompañada síncronicamente con la apertura de un nuevo artículo en Terrae Antiquae con un título que no deja lugar a duda (Iruña Veleia y sus "revolucionarios" grafitos VIII: Más cerca de la autoría), y con la pronta traducción al castellano del artículo de Barandiarán originalmente en euskera por parte del Dr. Ricardo Gomez.

Tampoco este golpe duro acalló la polémica e hizo falta una tercera fuga de datos de los informes grafológicos.

cola.jpg

Las afirmaciones sobre las inscripciones encima de la cola podían ser fácilmente rebatidas a través de buenas fotos de LURMEN. Curioso que los expertos en caligrafía hayan cometido tales errores elementales (ver Sobre cola, mentiras y pruebas forzadas).

Estamos en una situación curiosa. A día de hoy los periodistas han filtrado parte de los últimos informes mientras que la defensa de LURMEN dispone de solamete el primer informe. Los periodistas no ven contradicciones entre el primer informe no concluyente, el segundo y tercero que no deja lugar a dudas (Carrero ni mencionó que el primer informe no era concluyente). Que la comparación visual lleve a otra conclusión tampoco les parece un obstáculo para escribir lo que han escrito…

letrinas2.png

En el caso de las palabras “realizadas sin lugar a dudas por la misma mano”, las líneas de un soporte se calcan sobre el otro caso de un modo milimétrico.

Esto se parece a Kafka en Alava. El estado utiliza sus influencias para filtrar en la prensa lo que le conviene en su litigio contra un ciudadano y este último no puede de ninguna manera defenderse, visto que la DFA no admite contra-análisis y que la DFA no tiene el valor de publicar los documentos que podrían ser evaluados.

O dicho de otra manera, la DFA parece intentar meter un muerto en los zapatos de Eliseo Gil con la ayuda de determinados periodistas. Los que faltan son los hombres grises que levantan a los ciudadanos durante la noche de su cama…

COTILLEO VERSUS CIENCIA

(20.12.10) Fuente: http://www.sos-irunaveleia.org/start#COTILLEO

Ya desde Celtiberia, luego en Terrae Antiqvae, Jesus Ioshe Marian, y ahora en Sustatu hay un rumoreo de personas (evidentemente bajo seudónimos) que ventilan continuamente todo tipo de información no verificada y evidentemente casi siempre falsa o tergiversada sobre una presunta mala gestión de LURMEN o hasta acusaciones de supuestos crímenes en toda regla.
Esto va acompañado por comunicaciones aparentemente serias pero no menos sesgadas como ya indica el título de un blog conocido Iruña Veleia y sus "revolucionarios" grafitos VIII ‘Más cerca de la autoría’, artículos de prensa y últimamente el libro de Alberto Barandiaran.
Donde la cuestión de la autenticidad con toda la razón y derecho forma parte de un debate público, la cuestión de la autoría no.

El juicio popular y paralelo que se está realizando ya desde hace varios años y que continúa en los foros de internet, es un ataque directo a la presunta inocencia y es, además, irrazonable. Únicamente delante de la justicia el imputado (ojo, lo que parece demostrado por algunos foreros no lo es para nada para la juez, no hay acusados en caso y dos querellas sobre supuesta estafa financiera fueron definitivamente archivadas) tiene las garantías para aportar todos los elementos para defenderse (documentos, testigos, pruebas periciales) y, se supone, el sabio juicio de un juez independiente, no como en los foros donde participan supuestamente también los interesados (o sus testaferros).
Curiosamente se observa una correlación entre los miembros del jurado popular y la resistencia a pruebas científicas para la verificación de sus afirmaciones.

La DFA pretende haber aportado una prueba contundente para indicar al culpable a base de la grafología, que profesores de universidad aceptan sin ninguna reserva igual que periodistas experimentados y autores de libro.

En su artículo de 30/1/2009 el periodista de Berria y autor del libro Veleia Afera nos afirma lo siguiente sobre el informe gráfologico:

En el caso de las palabras “realizadas sin lugar a dudas por la misma mano”, las líneas de un soporte se calcan sobre el otro caso de un modo milimétrico. Asimismo, las zonas interlineales son también muy significativas.
Parece que son inscripciones hechas con la misma plantilla. En muchos casos, la relación entre el tamaño de las inscripciones de las ostracas y de la letrina es de uno a diez, “y, por tanto, si las combinaciones interlineales son iguales, la conclusión directa es que un único cerebro ha dirigido los pasos del instrumento” (Traducción de Dr. Ricardo Gomez).

Cualquier persona con un mínimo de criterio ya se preguntará si estas afirmaciones milimétricas son veraces.

¿Es verdad que las letras de las letrinas encajan perfectamente con las ostracas después de reducirlas a la escala de las ostracas?

Lo primero que uno observa es la variación (e irregularidad) en las distancias entre letras y entre líneas en las letrinas (ver figura a continuación). Varias líneas ni son paralelas, cuál es entonces la distancia entre líneas?

letrinas.png

Figura. Todas las inscripciones de las letrinas

Entonces, cómo pueden hacer tales afirmaciones?

Sencillamente dentro de la variación que ofrecen los textos de las letrinas buscan las piezas cuyos grafitos tienen relaciones parecidas… y los grafólogos piensan haber demostrado que el mismo neuromotor de las letrinas hizo las inscripciones en las ostracas (igual que algunos profesores de universidad y periodistas…).

Evidentemente, las casualidades que encuentran no son prueba de nada (¿para el resto de las piezas no le funcionaba el neuromotor al autor de las inscripciones?).

Sobre esto estamos aprendiendo mucho gracias a un matemático que nos ha ofrecido sus servicios para verificar estas afirmaciones y ha medido todas las distancias entre letras y entre líneas tanto de las letrinas como de las ostracas.

Pero hablando de cotilleo, los auto-proclamados testigos principales (los ex-arqueologos de LURMEN: Berjón y Apellániz, ya que Crespo parece haberse desvinculado) parecen ser la fuente mayor del cotilleo (Ver Veleia Afera).

Hechos:
-Un sábado en mayo 2009: se juntan en el reputado restaurante El Portalón en el casco antiguo de Vitoria los miembros de la Comisión, los testigos principales y miembros del Departamento de Cultura, Euskera y Deporte de la Diputación foral de Álava para lo que parece ser una comida de agradecimiento por la buena colaboración (¿con dinero público?).
-Berjón y Apellániz trabajaron con Nuñez en el yacimiento de Mariturri.
-El 14/1/2009 después de la Comparecencia delante de las Juntas Generales de Eliseo Gil, hemos visto a ambos en compañía de Nuñez, Santos Yanguas y el director de Cultura de la DFA. Esto fue justo dos días antes de la famosa rueda de prensa de los ex-arqueólogos de LURMEN con la Diputada, probablemente el golpe mediático con más efecto de la ex-diputada, donde vertieron una serie de acusaciones graves, ¿pero veraces?(*)

Pregunta:
¿Testigos independientes y objetivos?

Sobre campañas de descrédito podemos leer algo interesante en la entrevista que El País tuvo con Julian Assange:

-

¿Quién está detrás de toda la campaña de descrédito?
-No quiero decir que haya una cadena de órdenes desde Hillary Clinton hasta llegar a un periodista que trabaja en The Guardian, eso es ridículo, las cosas no funcionan así en el mundo real, que es mucho más interesante y sutil. El gran poder crea un ambiente en el que los individuos, prácticamente, chupan de lo que perciben que quiere el poder. En cada organización o grupo puede haber instrucciones directas, pero cada individuo y grupo actúa del modo que percibe que maximiza sus propios intereses. Carreras ambiciosas, fama, mantener y crear alianzas, hacer favores, favores a amigos, parientes, o miembros de un mismo partido… hacer las cosas por el miedo, sin que te las hayan pedido… todas esas cosas crean un ambiente.

¿Historias paralelas?

(*) Escuchar HALABEDI IRRATIA Entrevista con uno de los 3 ex-arqueólogos de LURMEN una entrevista en Halabebi con Carlos Crespo del 26/6/2006 y ver la RÉPLICA A LOS TRES EX-TRABAJADORES DE LURMEN S.L.. El vídeo de la rueda de prensa del 16/1/2008, organizada por la DFA es en este sentido muy relevador. ¿Hasta que punto son realmente sus testigos y no unos simples instrumentos de un testimonio prefabricado? (¿Núñez ha seguido estos criterios estrictos durante su primer año de excavación?).

LA MONTAÑA HA PARIDO UN RATÓN

(09.12.10) Fuente: http://www.sos-irunaveleia.org/start#RATON

El día 23 de noviembre la editorial Elkar lanzó a bombo y platillo un nuevo libro titulado Veleia Afera de Alberto Barandiaran, un conocido periodista de Berria. Desde que estalló este bochornoso escándalo de Iruña-Veleia, el señor Barandiaran ha estado en las primeras filas.

De hecho, en los últimos cuatro años han aparecido en Berria más de 60 artículos escritos por este reportero sobre el tema de Iruña-Veleia. Así que durante este período casi podríamos decir que la voz de Barandiaran—siempre en euskera—era la que más se escuchaba, ya que Berria es el único periódico publicado exclusivamente en euskera que se distribuye por todo Euskal Herria.

Por eso había cierta expectativa de parte del público al darse a conocer que pronto iba a estar en la calle un libro suyo dedicado al polémico tema de Iruña-Veleia. Y como era de esperar el lanzamiento del libro fue acompañado de una campaña publicitaria bastante bien orquestada: entrevistas en euskera con varios medios. Urtzi Urrutikoetxea de Hamaika Bilbo TV le hace una larga y muy interesante entrevista en que el periodista de Berria habla de sus esfuerzos por ofrecerle al público un reportaje equilibrado de lo acontecido, tanto antes como después de la promulgación de la Orden Foral de 19 de noviembre 2008. En otra entrevista que salió en Berria (11-24-10), repite a Iñigo Aztiz, su entrevistador, lo que había expresado un poco antes en el programa televiso de Urrutikoetxea: “He intentado darle [al libro] una imagen bastante equilibrada” (“Saiatu naiz irudi orekatu samarra ematen”).

En la misma línea tenemos estas palabras de Xabier Mendiguren, editor de Elkar, refiriéndose al libro de Barandiaran y citadas en Deia (11-24-10): “Según recordó ayer el editor [Xabier] Iñaki Mendiguren, el autor no está defendiendo una tésis porque el libro es una obra periodística.” (“[Xabier] Iñaki Mendiguren editoreak atzo gogoratu zuenez, egileak ez du tesirik defendatzen, liburua kazetaritza lana baita.”).

Luego, vemos reflejadas en el Tweet (mensajes breves enviados por Twitter) escrito por Joseba Abaitua, profesor de la Universidad de Deusto, palabras muy parecidas: “Estoy leyendo Veleia Afera de Barandiaran. Muy bueno, lleno de detalles e información. Las declaraciones de los testigos merecen mucha atención.” (“Alberto Barandiaranen Veleia afera irakurtzen. On ona, xehetasun eta argibidez betea. Lekukoen adierazpenek merezi dute arreta handiena.”). Y en otro Tweet, éste de Xabier Mendiguren: “Acaba de salir a la calle Veleia afera: un reportaje breve, bien documentado y excelente, una herramienta indispensable para entender la controversia.” (Alberto Barandiaranek Veleia afera kaleratu berri du: erreportaje xehe, ongi dokumentatu eta bikaina, auzia ulertzeko ezinbesteko tresna.”)

Ahora bien, una vez que el libro salió a la calle, y la gente empezaba a leerlo, no todas las reacciones eran tan halagüeñas (p. ej. este relato de Antton Lesaka recogido en el blog de Angulo Oscuro). Hasta había los que se quejaban de la falta de equilibrio en la cobertura y argumentaban que una verdadera obra de investigación periodística no debe ser tan sesgada; que al llevar a cabo una investigación el periodista debe hacer todo lo posible por entrevistar a todos los directamente implicados y también a los que han participado activamente defendiendo a uno u otro de los bandos; que el investigador debe esforzarse por poner delante del lector lo que han dicho los principales actores de cada bando, sin tergiversar sus palabras y de esta manera dejar en manos del lector la posibilidad de sopesar las evidencias y llegar a su propia conclusión. Aunque esto es lo que Barandiaran dice haber hecho, hay muchos que no están tan convencidos.

Una de estas personas es Estitxu Breñas quien colgó este mensaje en www.sustatu.com, un foro donde desde hace varios días se está llevando a cabo un acalorado debate en que han participado tanto defensores como detractores del libro de Barandiaran. Esta serie de intercambios surgió a raíz de un mensaje redactado por Dr. Bittor Hidalgo, un lingüista vasco bien conocido. Era Bittor quien introdujo el tema, iniciando el hilo llamado “Veleia afera - Alberto Barandiaran” a que Estitxu Brenas ha agregado los siguientes comentarios muy interesantes.

Lo que sigue es una traducción del mensaje de Estitxu:

¿A QUIÉN HA ENTREVISTADO BARANDIARAN EN DIRECTO PARA HACER SU LIBRO?

Después de leer el libro, he tomado estos apuntes, si no con correctos, que me los corrijan.

Los que están a favor de la falsedad:

Arqueólogos: Nuñez, Berjón, Apellániz, A. Azkarate, Urteaga

Epigrafistas e historiadores: A. Canto, Santos Yanguas, Ciprés; el amateur "Sotero" [Salvador Cuesta Cobo].

Políticos: L. L. de Lacalle, M. Azkarate, Otsoa Eribeko

Blogs citados: Celtiberia, Terrae Antiquae, el blog de "Sotero”, Filoblogia, Amigos de la egiptología
También es de notar que el autor fue a Madrid a entrevistar a Velázquez y Canto.

Los que están a favor de la autenticidad:

Arqueólogos: 0
(entrevistó a Gil para Berria, [en febrero de 2010] una vez que este periódico había filtrado la noticia del informe grafólogico)

Filologos: 0
(entrevistó a Elexpuru y Iglesias para Berria en 2009)

Políticos: 0

Blog citados: el de Elexpuru y de Angulo Oscuro. No ha citado para nada las páginas web de sos-irunaveleia.org, ni www.veleia.com, ni el blog ostraka.mundua en euskera.

No ha citado el único libro escrito hasta ahora sobre el tema, el de Elexpuru “Iruña-Veleiako Euskarazko Grafitoak” (2009) y tampoco menciona [la existencia de] la Plataforma SOS-Iruña Veleia.

En fin, hay muchos otros aspectos de Veleia Afera que merecen nuestra atención. Por ahora, sólo quisiera mencionar los últimos comentarios de Xabi Larrabe y Hector Iglesias que acaban de aparecer en el foro de Sustatu.com, cuya presencia entre tantos otros tiende a desmentir lo que ha alegado Barandiaran en Berria, en la entrevista citada arriba, al decirnos que “En este momento el debate científico puede considerarse terminado” (“Momentu honetan eztabaida zientifikoa amaitutzat eman daiteke”) mientras que la polémica: “Se está calmando, no hay el mismo nivel de ruido que había antes “(Apaltzen ari da egun, ez da garai batean zegoen zalaparta”).

El libro no menciona la última evolución judicial (petición de pruebas ya conocida en julio) y trata en general a las ciencias muy poco generoso, casi como si trataría de seudociencia. Todos sus expertos confirman tajantemente que no existen pruebas para evaluar la autenticidad de la inscripciones de Veleia. Curioso.

Tampoco menciona nuestra OSTRACABASE, la mejor y única herramienta para obtener información sobre las ostracas falsos o verdaderos (con la posición estratigráfica de éstos proporcionada por los arqueólogos, su fecha de inscripción en el registro, si se identificaron in situ o no, su lectura o descripción, el tipo de soporte, la datación de las unidades estratigráficas…) - disponible en internet desde marzo 2010.
Vamos con el resto de http://www.sos-irunaveleia.org, un contenido que podría confundir al lector y del cual hay que mantenerle apartado.

¿Hay algún periodista objetivo en la sala?

COMUNICADO DE LA RUEDA DE PRENSA DE LA PLATAFORMA SOS IRUÑA VELEIA

(01.12.10) Fuente: http://www.sos-irunaveleia.org/start#SOSRP

PROPUESTAS DE LA PLATAFORMA SOS IRUÑA-VELEIA ANTE LA NUEVA ETAPA DEL DEPARTAMENTO DE EUSKERA Y CULTURA DE LA DIPUTACION ALAVESA
Hace pocos días el diputado general señor Agirre cesó de su cargo a la diputada de Euskera y Cultura Lorena Lz de Lacalle. Esta Plataforma no puede disimular su alegría ante este hecho pues considera a dicha persona como la principal responsable política del desastroso rumbo del tema. Cuando parece inminente el nombramiento por parte del PNV de la persona que dirigirá el Departamento, consideramos que es un momento muy oportuno para enderezar la cuestión.
En nuestra opinión, la Orden Foral del 19 de noviembre de 2008 por la que se retira el permiso de excavación a Lurmen, se cierra el yacimiento y se insta al fiscal a proceder contra los arqueólogos, nunca debió producirse. Sería muy largo de enumerar el cúmulo de irregularidades en que incurrió la Diputación ese aciago día, pero baste decir que la decisión se tomó cuando solo había sido entregado uno de los diez informes de la comisión, y que las conclusiones finales, contenidas en poco más de medio folio, fueron elaboradas por un funcionario foral. Dichas conclusiones necesariamente tenían que estar redactadas antes de la reunión, puesto que se le entrega el documento a Eliseo Gil a la salida y el funcionario firmante había asistido a la reunión. Creemos que existen suficientes motivos para que la futura dirección del Departamento dé marcha atrás e invalide el citado decreto.
Posteriormente vendrían las tres querellas contra miembros y colaboradores de Lurmen. Dos de ellas han sido archivadas definitivamente por los juzgados, y la tercera, la de la Diputación, no ha pasado de la fase de instrucción. La decisión de la jueza de hacer caso a la petición de Lurmen y de la Plataforma para realizar analíticas científicas sobre las piezas, creemos es claro exponente de que no considera probada la existencia de falsificación. Además hay que recordar que a día de hoy, a pesar de haber pasado dos años, no existe ninguna persona acusada judicialmente, aunque es evidente que varias han sido condenadas social y mediáticamente.
Ante la nueva situación, esta Plataforma pide lo siguiente a la DFA:
1) Que la Diputación Foral de Alava retire la querella interpuesta contra dos miembros de Lurmen y un colaborador.
2) Que a continuación el ente foral ordene realizar estudios y análisis de los grafitos cuestionados en algún laboratorio europeo especializado en arqueometría.
Huelga decir que si los análisis demostraran la falsedad de los grafitos, la Diputación siempre podrá retomar el camino de la querella.
Gasteiz, 1 de diciembre de 2010

UN POCO DE ANTÍDOTO

(28/11/2010) Fuente: http://www.sos-irunaveleia.org/start#ANTI

El 26 de junio 2006 Carlos Crespo Beistegi concedió a Radio HALABEDI (Vitoria) una entrevista donde nos cuenta en términos muy entusiastas sobre los hallazgos:

HALABEDI IRRATIA Entrevista con uno de los 3 ex-arqueólogos de LURMEN

Otra lectura interesante es la RÉPLICA A LOS TRES EX-TRABAJADORES DE LURMEN S.L.

Carta de Hector Iglesias publicada parcialmente en BERRIA

En realidad el artículo en Berria aunque solo tenía 2495 caracteres ha sido reducido a 1655 caracteres… (Veleia y el pánico a la verdad?)

Ponemos aquí el artículo entero copiado del de Hector iglesias, que por cierto aparto de tener un contenido muy interesante trae también unas frases para la historia…

2010-11-30

Zuzendariari

[testu osoa (2495 karaktere, tarteak barne)]

Iruña-Veleiako gaia eta egiari benetako izua

Alberto Barandiaran kazetariaren elkarrizketa bat, duela gutxi BERRIAn agertutakoa, irakurri dut. Eta baita ere kazetari honek argitaratu berria duen liburua, Veleia afera titulua daramana.

Bietan nire izena eta deitura aipatzen ditu. Barandiaranek nahi duena pentsatzeko, erraiteko eta idazteko eskubide osoa dauka. Eta partziala izaiteko eta barregarri geratzeko eskubidea ere bai. Adierazpen askatasuna da. Dena dela, bere liburu horretan Albertok nire ikerketa-artikulua (A4 formatuan 230 orrialde dituena, hau da 500 orrialde liburu formatuan, eta duela urtebete pasa frantsesez idatzia eta CNRSeko webgunean argitaratua izan dena) bizpahiru orrialdetan laburtzen du.

Hori ez da serioa. Egia erran, gaia oso teknikoa da eta gainera behin baino gehiagotan Albertok ez du iduriz oso ongi ulertzen nik idatzitakoa (Pluton hitzaren kasuarekin, besteak beste, teknikoki gertatzen dena adibidez ez du ulertzen). Bere elkarrizketan eta liburuan egiten dituen laburpena eta aurkezpena ez dira askotan zehatzak. Argi dago Lakarra eta Gorrotxategi bere lagunak direla eta Albertok asko maite dituela. Baina hori ez da argudio bat.

Dena den, hizkuntzalaritzaren arloan bederen, bere elkarrizketak eta liburuak oker batzu dituzte. Baina baita ere manipulazio zakar eta ageriko batzu agertarazten. Adibidez nik ez dut sekulan idatzi, ezta sekulan erran ere, fede txarrarekin Lakarrak liburuko 162. orrialdean insinuatzen duen bezala (ikus ere ondoko lerroetan berriro ere fede txarrarekin afirmatzen duena), ezin dela erran, “nire ikerketaren bitartez”… , idazkunak benetakoak edo faltsuak diren. Nik idatzi dudana hauxe da : “Azterketa filologikoen bitartez”. Edo Gorrotxategik afirmatzen duelarik pasarte bat kendu nuela nire “txostenetik” (163. orr. ; nahiz eta ez den txostena, ikerketa-artikulua da, oxtion erran bezala). Hori gezurra da. Nik ez dut sekulan deus kendu nire artikulutik. Egiari benetako izuarekin begiratzen diotenen manipulazio eta deskalifikazio horiek ez naute inpresionatzen.

Azkenik, Elkar argitaletxearen jarrera aipatuko dut. Aurten Iparraldeko edizio arduradunak esplikatu zidan, tonu serioan, nire ikerketa-lana oso interegarria zela, interes handikoa, baina jendeari ez zitzaiola batere interesatzen Iruña-Veleiako gaia, eta beraz ezin zela, zoritxarrez, horrelako gai bat argitaratu. Handik hilabete batzuetara Elkar argitaletxeak Alberto Barandiaranen liburua, Iruña-Veleiako gaia lantzen duena, argitaratzea erabaki zuen.

Hector Iglesias. Baiona

30 de noviembre de 2010 16:09

LA DISLEXIA DE LA DIPUTADA

(25/11/2010) Fuente: http://www.sos-irunaveleia.org/start#DYS

El objetivo principal de SOS-Iruña Veleia es que se investigue de una manera independiente que no sea solamente basada en la filología, historiografía etc. la autenticidad/falsedad de las inscripciones, es decir, a través de una investigación basada en las evidencias físicas. El objetivo en términos más precisos es investigar si las evidencias dan pruebas o indicios de si las inscripciones son recientes o antiguas. SOS-Iruña Veleia tiene una propuesta de investigación de un instituto independiente e internacionalmente reconocido, lo que demuestra su viabilidad. Esta propuesta ha sido mostrada a varias personas relevantes en el debate y está en manos de la justicia. SOS-Iruña Veleia entregó a finales de septiembre más de 2100 firmas de ciudadanos que piden a la Diputación Foral de Alava (DFA) que se realicen dichas verificaciones.
Sin embargo, como afirmó la Diputada Lorena López de Lacalle en su comparecencia delante el parlamento del 16/11/2010 la Diputación se niega ir por este camino.

El juzgado nº1 sí admitió este camino para verificar la validez de la hipótesis de falsificación. Es harto curioso que fuera la parte acusada quien solicitó al juez en septiembre 2009 las pruebas necesarias para demostrar la falsificación o la autenticidad y que presentó inmediatamente una lista que incluye las piezas más polémicas, mientras que la parte acusadora no parece tener ningún interés en las pruebas materiales del supuesto crimen.

Pero además, la DFA tardó cinco meses en entregar una relación de las piezas para que sean analizadas por la Guardia Civil, retrasando así la continuación de la fase de instrucción.

Recordamos que el juez escribió en una PROVIDENCIA del Juzgado nº 1 de Vitoria del 7/4/2010:
Por presentado el anterior escrito del Ministerio Fiscal, únase a los autos de su razón y tal como solicita dese traslado del informe del Departamento de Química de la guardia Civil a las presentaciones Letradas de la parte querellante y del imputado a los efectos de que especifiquen las muestras objeto de estudio y los parámetros analíticos de interés.

En otra PROVIDENCIA del 13/7/2010 la juez repite la petición:
…Con carácter previo a resolver sobre la solicitud … y no habiendo dado cumplimiento la parte querellante al proveído de fecha de 7/4/2010 … requiérase a la Diputación foral de Alava, a través de su representación procesal, para que en el plazo de 5 días especifique y concrete, para la elaboración del informe pericial por el Departamento química de la Guardia Civil, las muestras objeto de estudio y los parámetros analíticos de interés con el fin de que dicho Departamento realice los ensayos solicitados.

En lo que dijo la Diputada sobre la dichosa 'lista de piezas', vemos un tema delicado…:

En ese momento, también quisiera comentar, el tema de la Guardia Civil. La Guardia Civil es cierto que tiene un laboratorio puntero y la jueza envió un escrito a la Guardia Civil, al que contestó la Guardia Civil pidiendo precisamente eso que, por favor, la parte que pedía eso, Lurmen, para ser más claros, especificará qué analíticas y para qué. Después de eso todavía no se ha avanzado, o sea, no es que la Guardia Civil se haya puesto a trabajar. No, nos hemos quedado en ese escrito donde la Guardia Civil pregunta qué, para qué.
Entonces, bueno, nosotros… a ver para que no me deje nada sobre las analíticas. Voy a ir contestando al tema de la lista. Efectivamente, porque está todo relacionado, la parte contrario presentó una prueba pero luego ya voy hablar, quizás, con más detenimiento sobre la parte jurídica para cerrar igual contestando al PNV, solicitó una prueba de… en la que se pedía que se dieran una lista de piezas. Como es una prueba de parte, nosotros como querellantes pensábamos que no tenemos por qué participar, es una prueba de la otra parte. Ahora, en el momento en que la jueza nos pidió que nosotros como diputación diéramos una lista, esa lista se la entregó en septiembre, no me acuerdo de la fecha, pero la jueza dispone de esa lista.
Las piezas que nosotros hemos indicado, señalado en ese escrito a la magistrada, son las piezas que están ya en la querella que nosotros habíamos interpuesto.
En cuanto a, y aquí también contestaré a varios al mismo tiempo, yo no sé si para no mezclar todas las cosas, como es un tema muy complejo, yo creo que mejor vamos cerrando capítulos.

Para determinar la procedencia de los artefactos arqueológicos es esencial el uso de varios cuerpos de evidencia. En este caso la comisión se ha agarrado firmemente a opiniones filológicas e históricas que sugieren una procedencia reciente para los artefactos. Sin embargo, los argumentos intelectuales deben ser sustentados por las evidencias físicas. La evidencia física es por su propia naturaleza independiente de cualquier suposición u opinión filológica o histórica. Es importante separar esas dos formas de evidencia, aunque se reconozca que las dos juegan un papel en la determinación de la procedencia de las inscripciones. Es más, las evidencias físicas de las ostracas no han sido investigadas o su investigación ha sido marginal y no ha aportado pruebas concluyentes.

Sobre este asunto muy serio la Diputada tiene realmente un discurso muy ligero:

que haga nuevas analíticas, es que, qué quieren que les diga, tiene guasa, si no estuviéramos hablando de una estafa, de un intento de engaño y de mofa hacia el patrimonio, el euskera, la religión y un largo etcétera.

Porque los análisis, las pruebas, si quieren, supuestos procedimientos científicos infalibles o si prefieren la tecnología salvadora al servicio de la justicia, si miramos el caso en perspectiva, ha sido un argumento recurrente utilizado como recurso para enmarañar, para llevar el tema a un punto de no retorno.

Por cierto, ¿en qué lugar dejan a la EHU que ni, incluso, dentro de nuestras instituciones exigen poner en marcha otra comisión de expertos y la realización de nuevas pruebas?

¿Un argumento muy curioso, la comprobación no es algo fundamental en ciencias? ¿Como puede temer alguien que le sobra la razón pruebas independientes de su hipótesis? ¿No es justo una gran oportunidad para demostrar el alcance de las armas de la filología?

Ahora se vuelve a la carga con la martingala de las pruebas físico-químicas con un objetivo similar. Aunque más concretamente tal vez no las han hecho nunca porque saben de sobra que no hay análisis de laboratorio capaces de dirimir si hay inscripciones recientes o antiguas. ¡No hay tales pruebas físico-químicas para la arqueología ni para la epigrafía! Pero esto sirve para desviar la atención, para engañar y llevar la discusión a una nebulosa y ganar tiempo.

Recordar que la Diputada pide celeridad al Juzgado nº1, acusa de utilizar la investigación de las evidencias físicas no realizada durante la Comisión para …enmarañar … y ganar tiempo …mientras que la DFA tardó cinco meses en entregar su lista… aparentemente por dislexia.

'ESTAFEANDO' EN IRUÑA VELEIA

(21/11/2010) Fuente: http://www.sos-irunaveleia.org/start#ESTAFEANDO

Publicamos aquí integralmente la carta por parte de Idoia Filloy publicado en el Diario de Noticias de Alava

Realmente, no sé a qué se debe tanto esfuerzo por parte de la diputada alavesa de Cultura, Lorena López de Lacalle, por tachar a Lurmen como estafadora en relación al tema de Iruña-Veleia. Supongo que es muy mediático y efectista… otra cosa es que sea verdad.

Por el momento, están archivadas de forma definitiva y sin haber pasado de la fase de instrucción las dos querellas que, por este mismo delito, nos interpusieron tanto EuskoTren como Eusko Trenbide Sarea, nuestros antiguos patrocinadores. Y eso por una sencilla razón: nunca hubo tal estafa. Pero esto, ella ya lo sabe.

No entiendo cómo prácticamente da por demostrada, juzgada y sentenciada la comisión de un delito de estafa por parte de Eliseo Gil, en relación a los resultados analíticos que se incluyen en los informes de Rubén Cerdán sobre los grafitos y que, según la Diputación, nunca se realizaron. Cerdán, por cierto, nunca jamás formó parte de la plantilla de Lurmen, como ella también sabe. Además, había trabajado anteriormente en varios proyectos de envergadura con la propia institución foral que es, precisamente, la que nos puso en contacto con él.

Creo que debería ser prudente, por aquello de las difamaciones y esperar a ver qué resolución toma el juzgado al respecto, porque la querella está en fase de instrucción, esto es, de investigación y nada más. Aún no se ha acusado a nadie de nada. Y esto también lo sabe.

En realidad, ni siquiera se ha establecido la existencia de delito. De hecho, la intención del juzgado de atender nuestra petición de analíticas, mostraría para mí que, precisamente, no se considera probada la existencia de falsificación.

Pero en el tema concreto de los 12.000 y pico de euros con los que se pagaron los informes de Cerdán y en los que pretenden fundamentar la acusación por el delito de estafa, les diré que ni Lurmen ni Eliseo ganaron un solo euro de este dinero. Y eso no lo digo yo, lo dicen y demuestran las facturas existentes y que están en el Juzgado. Pero eso… ella también lo sabe.

Y a eso le llamo yo estafear, esto es, a acusar a alguien de un delito de estafa que jamás cometió y utilizarlo mediáticamente con pleno conocimiento para lograr así una condena social.

Idoia Filloy Nieva

Arqueóloga y socia de Lurmen

Es gravísimo que un cargo público utiliza la plataforma del Parlamento Vasco para ventilar sus falsas insinuaciones.

La PREGUNTA evidente es para qué?
- ¿De qué se intenta desviar la atención?
- ¿Por qué criminalizar al anterior director?

¿Hay algún periodista seri@ en la sala? Aquí tiene un buen tema para periodismo de investigación de verdad, no al estilo Mefisto.
¿Quién se atreve?

Alava's amber primary gas bubble analysis: paleoatmosphere and UV-inducec dna resonance mutagenesis

 • Autores: Rubén Cerdán, Jesús Alonso
 • Localización: Estudios del Museo de Ciencias Naturales de Álava, ISSN 0214-915X, Vol. 13, 1998 , pags. 5-18

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2106766

Sobre la datación de restos óseos fosilizados mediante cuantificación de las trazas de fisión del U238 en microcristales de hidroxilapatito

 • Autores: Rubén Cerdán, Jesús Alonso, José Carmelo Corral
 • Localización: Estudios del Museo de Ciencias Naturales de Álava, ISSN 0214-915X, Vol. 13, 1998 , pags. 19-26

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2106777

Entrevista con Jesús Alonso

Cien expertos debaten si es posible recobrar ADN de animales fosilizados

AGUR DESCARTES JAUNA

(21/11/2010) Fuente: http://www.sos-irunaveleia.org/start#DESCARTES

descartes.png

Aquí tenemos claramente el inicio de una "d", estánleyendo lo que yo leo también. Es decir, la "e, s, c, a, r,t", "Descartes", efectivamente, efectivamente, Descartes,nombre que debemos entender como una referencia al filósofofrancés del siglo XVII.

(Transcripción de la intervención de Prof. Santos Yanguas, el 19 de noviembre 2008 delante las JJGG)
Fuente: http://www.sos-irunaveleia.org/sesion-de-la-comision-de-cultura

Parece que la profesora Isabel Velazquez desaire a Prof. Santos Yanguas en la mesa redonda ¿Dioses, reyes y hombres en la
ciudad romana de Veleia?, que tuvo lugar el viernes 19 de noviembre en la Universidad Complutense de Madrid.

Alrededor del minuto 36:40 trata el famoso DESCARTES. Aparentemente tiene sus dudas sobre la lectura de DESCARTES, lo contempla y afirma:

El problema no es si se lee DESCARTES o MISCARTES o que sé. SENECA, SOCRATES VIRGILIO y ¿Quién es el otro?
Además, esto en un conjunto con jeroglificos egipcios…

Vamos, como dijo la Diputada de Cultura en su comparecencia delante el Parlamento Vasco.
Rigor científico. Primero investigar, luego verificar y después difundir…

Se puede escuchar la conferencia entera aquí
Un testigo presencial describió la conferencia de la siguiente manera :

La mesa redonda en la Facultad de Filología de la Universidad Complutense de Madrid sobre los grafitos de Iruña-Veleia, en la que intervinieron Isabel Velázquez, Santos Yanguas y otros. No hubo novedades importantes en relación con los informes y los dos miembros de la comisión repitieron los mismos argumentos de siempre, aunque con algunos matices, como en el caso de "Descartes". El tono de las intervenciones fue en ocasiones de una frivolidad y superficialidad no esperables de catedráticos y profesores universitarios, tomándose a broma una cuestión que es muy seria y que se debería abordar desde el punto de vista científico.
Alguien hizo una pregunta sobre futuros publicaciones y parece que no tienen intención de publicar ningún artículo sobre este tema en ninguna revista filológica o científica, ni de responder a los informes contrarios a sus tesis.

Como dijo la Diputada: Y confrontar su trabajo con el mundo científico en publicaciones acreditadas, y en congresos internacionales solventes

EVALUACION DE LA COMPARECENCIA EN EL PARLAMENTO VASCO: UN RAZONAMIENTO CIRCULAR

(18/11/2010) Fuente: http://www.sos-irunaveleia.org/start#EVPV

Carta al Director publicado en el Diario de Noticias del 30/11/2010 por Juan Martin Elexpuru y Koenraad Van den Driessche

Tribuna Abierta
Iruña-Veleia, cuando la verdad no interesa

El pasado 16 de noviembre conpareció ante el Parlamento Vasco para hablar de Iruña-Veleia la ya ex diputada alavesa de Cultura y Euskara Lorena López de Lacalle y minutos antes había finalizado la comparecencia de los dos firmantes de este artículo, en nombre de la Plataforma SOS Iruña-Veleia. Quisieramos agradecer la gentileza del presidente y del resto de miembros de la comisión parlamentaria por haber permitido exponer las diversas posturas y socializar un poco más este espinoso asunto.

La diputada esgrimió de salida su argumento estrella, el caso Cerdán. Dijo que Lurmen avaló los descubrimientos con unos análisis de laboratorio que nunca se llevaron a cabo. Es razonable que a día de hoy existan dudas sobre su realización. Pero díficilmente la supuesta falsedad de un estudio puede ser un argumento para no realizar nuevos estudios. La no existencia de unos análisis fiables es una buena razón para realizarlos. También afirmó que Rubén Cerdán era miembro de Lurmen, cosa que no es cierta, ya que nunca formó parte de la plantilla de dicha empresa. Además, había trabajado anteriormente en varios proyectos de la Diputación, por ejemplo sobre el ámbar de Peñacerrada, y fue precisamente esta institución la que les puso en contacto.

Pero donde, a nuestro entender, la diputada incurrió en difamación grave fue cuando dijo que la Diputación pagó 12.500 euros al ex director de Iruña-Veleia por los análisis que, supuestamente, probaban la autenticidad de los hallazgos "y que ni siquiera llegaron a hacerse". Todo parece valer para enlodar a Eliseo Gil. Ella sabe de primera mano que no es así, ya que existen facturas y documentos que avalan que Lurmen reenvió el importe ingresado por Diputación a quien suministró el estudio, sin haber cobrado un euro por este concepto.

También faltó clamorosamente a la verdad cuando, sobre la datación de los grafitos, afirmó que Gil "ensancha la horquilla alegremente un poco y resulta que, como él dijo textualmente en la última reunión, podrían llegar hasta el siglo IX. ¡Seis siglos de horquilla de un plumazo!" Por lo visto no se ha leído las actas de la comisión que ella misma presidía, pues la del 19 de noviembre de 2006 dice textualmente que Eliseo Gil "sitúa la datación entre el siglo primero y el siglo sexto".

En el apartado de olvidos de la diputada, podríamos resaltar que fueron los profesores de la UPV Henrike Knörr, Santos Yanguas y Joaquín Gorrochategui quienes presentaron y avalaron solemnemente los grafitos en las presentaciones realizadas en junio de 2006. Gorrochategui declara, entre otras cosas, lo siguiente: "El objetivo principal de esta comparecencia es asegurar a la comunidad científica que es verdad, que no es un fraude, que han aparecido [textos en euskera]". La Diputada afirma también que Eliseo Gil mostró "repetida resistencia y oposición a entregar piezas a lingüistas vascos antes y durante la comisión", lo cual es absurdo, ya que las piezas estaban depositadas durante el desarrollo de la Comisión en el Museo de Arqueología, bajo la autoridad de la propia diputada.

Respecto a las analíticas, afirmó tajantemente que "no hay análisis de laboratorio capaz de dirimir si hay inscripciones recientes o antiguas, no hay tales pruebas físico-químicas". Debe de estar mal informada, pues el carbonato que se observa encima de muchas inscripciones posibilita la investigación de las mismas. Un prestigioso instituto europeo nos ha confirmado la viabilidad de dichos análisis, especificando detalles técnicos e incluso un presupuesto, bastante asequible por cierto y que esta plataforma estaría dispuesta a asumir en último extremo.

No quisieramos terminar sin citar un párrafo de la diputada en la que a nuestro entender ofrece algunas claves para entender el asunto: "¿en qué lugar dejan a la UPV si, incluso dentro de nuestras instituciones, exigen poner en marcha otra comisión de expertos y la realización de nuevas pruebas?" ¿Es acaso éste el quid de la cuestión? ¿En qué lugar quedarían la UPV y alguna otra institución si los laboratorios demostraran que los grafitos son auténticos?

El razonamiento circular o petición de principio (del latín petitio principii) es una falacia que ocurre cuando la proposición a ser probada se incluye implícita o explícitamente entre las premisas. Como concepto en la lógica la primera definición de esta falacia conocida en Occidente fue acuñada por el filósofo griego Aristóteles, en su obra Primeros analíticos.

Citamos la prensa:
López de Lacalle ha considerado una "burla" que ahora la plataforma SOS Iruña-Veleia, que defiende la actuación de Gil y de su equipo, pida una nueva analítica de los hallazgos cuando ha habido una "estafa" y un intento de "engaño" y de "mofa" hacia el "patrimonio, el euskera y la religión".

Si no se hubiesen hecho de manera fidedigna o verificable o, simplemente, no se hubiesen hecho las analíticas, entonces no sabríamos nada sobre las evidencias materiales. Entonces, para comprobar la autenticidad/falsedad habrá que realizar análiticas. La no fiabilidad de las pretendidas pruebas realizadas no es ninguna prueba de falsedad. No se puede utilizar el intento de "engaño" y de "mofa" hacia el "patrimonio, el euskera y la religión" como argumento para no hacer pruebas porque es justo lo que se pretende investigar, de allí que sea un razonamiento circular.

Las historias de Rubén Cerdan y del pago de las facturas están sub judice y el tribunal evaluará los hechos. Pero, según nos consta, Lurmen no ganó un sólo céntimo de euro con las analíticas puesto que todo el dinero fue cobrado por Cerdán (que nunca ha sido miembro de Lurmen), lo cual es fácilmente comprobable con las facturas existentes - Lurmen pasó el importe exacto a Cerdán-. Recordamos que en el caso hasta ahora solo hay imputados y no hay acusados… y que la Diputada condena a alguien antes de ser juzgado.

La supuesta presentación de los hallazgos sin aval científico tampoco es un argumento para no realizar analíticas. El hecho de que los hallazgos no fueran presentados en artículos científicos no significa que sean falsos. Desde SOS-Iruña Veleia se tiene una clara posición: los argumentos aportados por parte de la Comisión Científica Asesora -que tampoco han sido publicados en artículos científicos- no son suficientes para demostrar de manera fidedigna la falsedad (ver en resumen los documentos de Dr. Elexpuru y Dr. Van den Driessche en el artículo anterior), es más existen índices de antigüedad, y no han sido investigados, y esto no lo puede negar ni el discurso más brillante y demagogo.

Pero cómo se puede mantener que LURMEN no tenía aval científico a la hora de presentar sus hallazgos o negar la presencia de la UPV en el yacimiento?
El 8 de junio 2006 Eliseo Gil presenta en una rueda de prensa el primer conjunto de hallazgos, arropado por el Juan Santos Yanguas, catedrático de Historia Antigua de la UPV y director del departamento de Estudios Clásicos, el 15 de junio presenta en otra rueda prensa esta vez arropado por Enrique Knörr Borrás, Catedrático de Filología Vasca de la UPV y Joaquín Gorrochategui, Catedrático De Lingüística Indoeuropea de la UPV.

Palabras textuales del Profesor Joaquín Gorrochategui: …” el objetivo principal de esta comparecencia es asegurar a la comunidad científica que es verdad, que no es un fraude que han aparecido [textos en euskera].”…
El lector puede verificar sus palabras en este reportaje de ETB del 19/11/2008, el día de la presentación de las conclusiones de la Comisión: Audio ETB
En una entrevista del 8/11/2006, el Prof. Juan Santos Yanguas confirma su autenticidad: Los últimos hallazgos confirman a Veleia como la gran ciudad vasca en el Imperio romano

Y nos quedamos con el problema principal de que la Diputada no ha abordado que hay claramente costras -por ejemplo- sobre NEURE, aparentemente euskera…

neure.png

Actas de la reunión de la Comisión de Cultura y Juventud del Parlamento Vasco del 16/11/2010

La comparecencia de Elexpuru/Van den Driessche
La comparecencia de la Diputada

Algunas citas de la Comparecencia de la Diputada de Cultura, Euskera y Deporte Lorena López de Lacalle, y nuestros comentarios

Minuto 3:00 del vídeo principal: la Diputada trata el código ético de investigación:
1º Primero investigar
2º Verificar
3º Difundir

Y confrontar su trabajo con el mundo científico en publicaciones acreditadas, y en congresos internacionales solventes.

Es exactamente el camino que ha seguido ella como presidenta de la comisión con su comisión… Ni siquiera existe un documento conjunto de los miembros de la Comisión Científica Asesora. Sus conclusiones han sido redactado por un funcionario de la Diputación Foral de Alava después de finiquitar la Comisión. Según las actas de la última reunión no ha habido debate sobre los diferentes pruebas de falsedad o la necesidad de hacer nuevas investigaciones…

Minuto 9:21 del vídeo principal: "se utilizan las analíticas para enmarañar... " Vaya! No le gustan las ciencias naturales a la Diputada y ex-presidenta de la Comisión, o se trata únicamente de un desconocimiento total.

Minuto 10:00 del vídeo principal:La Diputada como ex-presidenta de la Comisión Científico Asesora afirma tajantemente que: … “no hay análisis de laboratorio capaz de dirimir si hay inscripciones recientes o antiguas, no hay tales pruebas físico-químicas”.

Si ella quiere leer algo más sobre pruebas de autenticidad, por ejemplo, sobre inscripciones en huesos, puede consultar el artículo Art in the Americas: Incised Image of a Mammoth’ (Purdey et al. 2010) o ‘AMS Dating and Microscopic Analysis of the Sherborne Bone’ de d’Errico (1998), uno de los mejores especialistas en huesos prehistóricos. Curiosamente la propuesta analítica de LURMEN sigue estrategias similares a las mencionadas en ambos artículos.

Minuto 13:30 del vídeo principal: la Diputada baraja la posibilidad de que Eliseo pueda ser víctima de una estafa por parte de Cerdán…
Entonces a qué vienen todas sus acusaciones anteriores a LURMEN sobre estafa?. Con qué derecho utiliza su cargo para ventilar una acusación pública sin fundamentar?
Ya en una rueda de prensa en noviembre 2009, LURMEN anunció tomar medidas judiciales contra el autor del estudio si se confirmara su naturaleza ficticia.

LURMEN aparentemente no quiere hacer los juicios paralelos como hace la Diputada y espera con paciencia la resolución judicial, donde un acusado tiene los derechos fundamentales para defenderse, y no como la Diputada que ya ha condenado DE FACTO a Eliseo Gil.

Minuto 14:05 del vídeo principal: la Diputada, ex-presidenta de la Comisión Científico Asesora afirma que en la última reunión de la Comisión "en un plumazo cambió la horquilla [intervalo de tiempo] del siglo III al siglo IX, seís siglos de diferencia…" y "extiende alegremente la datación original de la presentación en 2006 del siglo III al siglo IX, Más rigor científico por favor"
Sin embargo esto no es lo que dijo Eliseo Gil en la Comisión lo encontramos en las actas de dicha reunión:

S6.png

En realidad, las cronologías que se contemplan en el primer informe son del siglo II al IV, que en el segundo se amplían al siglo I a.C. al VI d.C., un cambio de dos siglos.
Y realmente no se trata de un cambio en la cronología. La presidenta de la Comisión tampoco parece haber entendido que esta horquilla se refiere a haber tomado en cuenta el ámbito cronológico marcado por las calibraciones del C-14 y al hecho de que nuevos hallazgos se siguen incorporando a los existentes cuando se redactó el primer informe, lo que hizo ampliar el lapso cronológico de los grafitos. Se trata de la incorporación de los datos de 19 puntos diferentes en el yacimiento, cada uno con su estratigrafía y datación. En ningún caso se trata, como ella sugiere, que LURMEN cambió la datación de una determinada pieza o de un determinado estrato del siglo III al IX. El conjunto de hallazgos, contemplando las horquillas de las calibraciones radiocarbónicas nos sitúan entre los siglos I y VI, si bien el cotejo de todos los datos nos permiten afinar la cronología entre los siglos II y V d.C, que es en la que realmente se sitúan los grafitos. La datación de cada uno se puede ver en ostracabase y allí veremos cómo la cronología inicialmente dada básicamente se ha mantenido.

En la presentación delante la Comisión de Cultura, Euskera y Deporte del 19 de noviembre de 2008, la Diputada comete como presidenta de la comisión el mismo error (en realidad se lió dos veces) que en el parlamento:

Él [Eliseo Gil] matiza quizás alguna de las afirmaciones, pone algún condicional en este último informe, pero sostiene todo el cuerpo del informe. Las matizaciones van en el sentido, dos cosas ha dicho, primero, que quizás la datación no sea del I al III sino más tardía, quizás hasta el IX.

Fuente: http://www.sos-irunaveleia.org/sesion-de-la-comision-de-cultura
La presidenta de la Comisión parece mezclar varios elementos. Como se puede observar en el OSTRACABASE la cronología del la UE 51144 sigue siendo del siglo III.
El siglo VI se debe a la datación: Ref. GrA-33069 (IR-13479): Calibración OxCal 95,4%: 256-535 d.C. del sector 6 , UE 6076, lo que se puede encontrar también en la tabla de la página 21 del informe de la Área de Arqueología.
Otro material el del sondeo 105 ('el plato') es del siglo V.

Minuto 14:30 del vídeo principal: Después la ex-presidenta de la Comisión afirma tajantemente "qué no existe ni un solo documento gráfico… van apareciendo en el tren de lavado meses después …"
En nuestra OSTRACABASE hemos indicada qué piezas han sido registradas 'en situ'. Una pequeña estadística se puede encontrar aquí.
La pieza 15542 ha sido encontrada ‘in situ’ por Daniel Vallo: Daniel Vallo, an archaeologist from Bilbao who worked on the Veleia test pits from July to October 2006, says that his crew found one sherd with the Latin alphabet carved into it. (Fuente: The Veleia Affair , Volume 62 Number 5, Archaeology September/October 2009 by Mike Elkin http://www.archaeology.org/0909/insider/index.html).
De la excavación de pieza 15657 existe una secuencia de fotos.
LURMEN pretende tener otros testigos.

'Eliseo Gil menciona que su excavación es 'very high standard' pero no menciona que Perring pensó en una falsificación después de la excavación'.
Allí no vemos el crimen, porque la Diputada y presidenta de la comisión tampoco menciona que no se han seguido las recomendaciones de Perring.

Perring.png

Minuto 17:40 del vídeo principal: 'Eliseo no entrega la pieza del crimen contra el patrimonio - la broma de Escribano, hecho sobre auténtico material arqueológico'. Vemos en la escombrera del Prof. Nuñez que hay unas toneladas de trocitos de cerámica, el parking anterior estaba hecho parcialmente de este material. Vaya hipocresía o desconocimiento.

escombrera2.jpg
escombrera1.jpg

Minuto minuto 18:00 del vídeo principal: La Ex-Presidenta de la Comisión acusa Elseo de nada menos de "...repetida resistencia y oposición de Eliseo Gil a entregar piezas a lingüistas vascas antes y durante la Comisión para que ellos pueden estudiar con mejor detenimiento [las piezas].

Primero las piezas se depositan como previsto por la ley dentro de max. un año después de su excavación en el museo provincial de arqueología y por lógica todas estas piezas vascas de las campañas 2005-2006 estaban en el museo en el momento de qué la comisión empieza en 2008. Estos son evidentemente hechos verificables. Eliseo tendrá algún papelito de recibo para cada pieza con su fecha de entrega…

Como todo se registra, tendrá la Diputada también que mostrar qué lingüista vasco ha pedido acceso a las piezas en el museo y se le ha sido denegado. (La ley prescribe que es el director quien otorga el derecho al acceso).

Pero curiosamente de la grave acusación de que se les ha obstaculizado el trabaja a los lingüistas vascas, no podemos encontrar nada en las actas.

¿Será posible que Eliseo esconde piezas (no sé como porque estaban todas en el museo) y no se menciona en las actas, que ni Prof. Lakarra, Ni Prof. Gorrochategui abren la boca sobre la obstrucción…? ¿Dicho museo no cae bajo su competencia?

Minuto 20:45 del vídeo principal: La presidenta de la Comisión afirma 'Unanimidad científica, se afirma la falsedad desde la … y la física(sic)' El informe físico nuclear dice absolutamente nada sobre las piezas o falsedad. El informe químico tampoco concluye la falsedad.

Minuto 21:34 del vídeo principal: En qué lugar dejaríamos nuestra universidad vasca al admitir nuevas pruebas?
La Diputada ha dejado a los profesores implicados en muy mal lugar si ella teme que su opinión no soporta una prueba independiente.
¿Qué tienen que temer estos profesores, qué pruebas independientes les den la razón?

La Diputada muestra durante su presentación preparada una aparente seguridad y convicción con su discurso leído sobre papel pero, durante el turno de preguntas, desaparece esta aparente seguridad.
En su respuesta a las preguntas sobre analíticas en el primer turno, nos llama la atención lo nerviosa, insegura, confusa e incoherente que se pone de repente.
Será que se tocó allí una fibra sensible?

En su segunda intervención del primer turno de preguntas (minuto 0) la Diputada intenta contestar sobre el informe Harris.
En un relato de lo más confuso sobre un e-mail de Eliseo hace en su particular estilo unas insinuaciones que no tienen ni pies ni cabeza y tampoco importancia.

En algunos momentos parece puro filibusterismo, hablar sin decir nada.
A continuación sigue haciendo insinuaciones sobre la documentación de campo que LURMEN supuestamente no quiere mostrar. La Comisión no la echó en falta, porque no la mencionan ni en el informe arqueológico, ni en las actas. ¿No estaba depositada en el 'museo' durante la Comisión donde nadie la consultó, como repetidamente ha señalado Eliseo?

COMPARECENCIA EN EL PARLAMENTO VASCO

(16/11/2010) Fuente: http://www.sos-irunaveleia.org/start#PV

Hoy comparece SOS-IruñaVeleia delante la Comisión de Cultura y Juventud del Parlamento Vasco, inmediatamente seguido por la propia Diputada de Cultura de la Diputación Foral de Alava.

Aquí pondremos a partir de las dos y cuarto de la tarde las presentaciones y el discurso de Juan Martin Elexpuru y Koenraad Van den Driessche

Presentación Juan Martin Elexpuru - Euskeraz
Presentación Juan Martin Elexpuru - En castellano

Presentación Koenraad Van den Driessche

CONFERENCIA ARRASATE

arrasate.jpg

Presentación Koenraad Van den Driessche

COMPARECENCIA DE SOS IRUÑA-VELEIA DELANTE LA COMISIÓN DE CULTURA, EUSKERA Y DEPORTE DE LAS JUNTAS GENERALES DE ALAVA

(1/10/2010) Fuente: http://www.sos-irunaveleia.org/start#JJGG

Ayer hemos intentado explicar delante los junteros varios temas:
-El origen de de SOS Iruña-Veleia como plataforma de ciudadanos preocupados por la gestión de los grafitos excepcionales.
-Los supuestos daños patrimoniales en el proceso de retirar las tierras de remoción agrícola. Se ha aportado un documento muy preciso y esclarificador que será aportado a la justicia en caso de recurrir el archivo de la denuncia por daños patrimoniales.
-Se ha hecho un análisis del aborto de la Comisión Científica asesora el 19 de noviembre y sus consecuencias a nivel científica (trabajo medio hecho, imposibilidad de recurrir - falta de réplica de Eliseo Gil, falta de contrastar la tesis de falsedad con métodos independientes).
-Se ha mostrado que existen numerosas indicaciones de cristalizaciones de carbonatos en los surcos de las inscripciones (sería una clara prueba de que las piezas hubiesen estado enterradas durante un tiempo relevante) tanto en el informe de Madariaga (informe Químico), en 'El Parecer' de Colmenero y en fotos de las piezas.

Hemos contestado las preguntas de los junteros y hemos mencionado que según nuestra información la Diputación todavía no ha entregado las piezas requeridas por la juez para su análisis por los servicios analíticas de la Guardia Civil.

Adjuntaremos aquí los documentos gráficos (el documento sobre destrucción patrimonial vendrá dentro de unos días):

La Orden Foral 444 declara el 19 de noviembre de 2008 los grafitos excepcionales de Iruña Veleia POR UNANIMIDAD CIENTIFICA falsos y creo que esta Orden Foral ha hecho descarrillar el tren de la comisión científica asesora. Si algún calificativo caracteriza todas las actuaciones de la DFA en este asunto será la palabra ‘prisas’.

Las evidencias físicas de las inscripciones, es decir la prueba material del supuesto crimen, no han sido estudiadas por parte de la comisión científica asesora, pero esto no ha evitado que la DFA toma las conclusiones de los informes de la comisión, basadas en anacronismos – argumentos intelectuales - como pruebas absolutas de falsedad.
¿En ciencias no se debe siempre intentar verificar una hipótesis con métodos independientes?

Evidencias físicas y la necesidad de investigarlas

LA ASOMBROSA ACTUACIÓN DE LA DIPUTACIÓN FORAL DE ALAVA

(20/9/2010) Fuente: http://www.sos-irunaveleia.org/start#asombroso

Ya hace un tiempo que la juez que investiga el caso de la querella sobre el supuesto fraude de las ostracas pidió a la Diputación Foral de Alava que entregara las piezas seleccionadas para ser investigadas por los laboratorios químicos de la Guardia Civil sin que la DFA haya cumplido con esta petición.

Pregunta evidente es el porqué de la tardanza.

Desde SOS-IruñaVeleia nos preocupamos también por el estado de las piezas:. han estado suficientemente protegidas?

En la siguiente entrevista publicada en el Diario de Noticias (segunda parte de la entrevista), la Profesora nortamericana Roslyn Frank entra más en detalle:

"Lo asombroso del caso Veleia es que la parte acusada haya sido la que ha pedido pruebas"

La investigadora norteamericana, especializada en estudios vascos, lingüística cognitiva o etnografía y autora de más de 50 publicaciones, duda de la versión oficial del caso Iruña-Veleia, "una bomba a punto de estallar".

carlos mtz. orduna - Domingo, 19 de Septiembre de 2010

VITORIA. "Cómo lo hará, de un lado o de otro, no lo sabemos", matiza la profesora emérita de la Universidad de Iowa (EEUU), que ha pasado por Vitoria tras acudir a un congreso de la Sociedad Europea de Astronomía en la Cultura celebrado en Gilching (Alemania). Roslyn M. Frank, tras el "insólito" transcurrir de los acontecimientos en el affaire Veleia -como ella lo denomina-, advierte de que "por fin los pasos que deberían llevarse a cabo para esclarecer este caso ya se están dando". El motivo, el mandato del Juzgado de Instrucción número 1 de Vitoria para que un laboratorio externo valide la veracidad de los grafitos de Veleia. Las analíticas, en concreto, serán realizadas por el Departamento de Química de la Guardia Civil. Frank, además, no duda en defender el trabajo que realizaron Eliseo Gil e Idoia Filloy en las excavaciones antes de ser apartados y en calificar como "un grave atentado contra el patrimonio" el nuevo plan director de Julio Núñez para el yacimiento romano.

¿El resultado de los análisis que efectúe este laboratorio será decisivo para arrojar una luz definitiva en torno al caso Veleia?

Sí. Sin duda alguna. Es un paso muy positivo. De hecho, es algo inexplicable lo que ha pasado, y esta opinión mía es compartida por otros académicos y más concretamente por arqueólogos europeos. Por ejemplo, hace dos semanas estaba en un congreso en Alemania en el que había muchos científicos de todas partes de Europa y entre ellos varios arqueólogos. Cuando les comentaba lo de Iruña-Veleia lo primero que preguntaban era: ¿Cuáles fueron los resultados de las analíticas? Y tuve que responder que no se habían hecho. No entendían. Y preguntaban una y otra vez: Pero, ¿por qué no se hicieron? Y no supe contestarles.

¿Existen todavía muchas sombras alrededor de este asunto?

Hay muchas cosas que no se han esclarecido. Por ejemplo, sé que desde febrero las pruebas analíticas que hace poco autorizó la juez ya estaban pedidas por la parte imputada. Y, al parecer, la diputada Lorena López de Lacalle y la Diputación han hecho, reiteradamente, caso omiso de esta petición. En mi país, es el querellante quien tiene que aportar las pruebas. Lo asombroso de este caso es que la parte acusada haya sido la que ha pedido las pruebas científicas, o sea, físico-químicas. Es como si le acusan a un hombre de ser padre de un hijo, y cuando el supuesto padre pide que le hagan la prueba genética de paternidad, la parte demandante impide que se le haga.

¿Considera, por tanto, que la investigación se encuentra ahora en el buen camino?

Creo que, por fin, las cosas están bien encaminadas y los pasos que deberían llevarse a cabo para esclarecer el caso ya se están dando. Las analíticas son datos objetivos que pueden dirimir la cuestión y la decisión de recurrir a las evidencias físicas con sus correspondientes analíticas ya está tomada. No hay marcha atrás. Sin embargo, todavía hay personas que no reconocen o no entienden que los argumentos intelectuales deben ser sustentados por las evidencias físicas, como ha dicho uno de los laboratorios más prestigiosos de Europa. Estos científicos enfatizan que las evidencias físicas son, por su propia naturaleza, independientes de cualquier suposición u opinión filológica. Por eso, es importante separar estas dos formas de evidencia.

¿Qué aspecto le ha generado más dudas en todo este escándalo?

No son las inscripciones las que me despiertan dudas, sino el procedimiento empleado por la parte acusadora para declararlas falsas. Se supone que en un caso como éste, la institución encargada de vigilar el patrimonio de un pueblo actúa de una manera más cautelosa y recurre a todos los métodos posibles para llegar a la verdad antes de interponer una querella. En la Orden Foral de noviembre de 2008 con la que se retiró a Lurmen de los trabajos que venía llevando a cabo en el yacimiento, hay algo que me llamó mucho la atención y que despertó en mí muchas dudas. Uno de sus apartados dice textualmente, a modo de resumen de las conclusiones de la comisión científica, que sobre los grafitos denominados excepcionales por su contenido, por unanimidad científica no pueden ser considerados nunca como auténticos. Aquí hay que subrayar dos cosas. Primero, el curioso empleo de la palabra nunca y, segundo, el hecho de que el dictamen pretende ser un resumen de los informes definitivos de la Comisión cuando en realidad solamente uno de estos informes definitivos había sido entregado para ese día. Todos los demás llevan fechas de entrega posteriores.

¿Y qué le hace pensar esto?

O bien tengo que concluir que la persona que redactó este dictamen está dotada de poderes paranormales especiales que le permiten leer el futuro, o simplemente tengo que dudar del procedimiento utilizado.

Es imposible hablar de unanimidad científica en este caso. Los datos que aporta el informe son bastante débiles, porque de los 359 folios que suma muchos de ellos ni siquiera tienen referencias bibliográficas.

Idoia Filloy, ex directora del yacimiento junto con Eliseo Gil, ha calificado como un "grave atentado contra el patrimonio" la ejecución del nuevo plan director de Julio Núñez, una idea que también comparte la plataforma SOS Veleia. ¿Suscribe esta visión?

Por supuesto que sí. Sólo hay que darse una vuelta por Iruña-Veleia, como he hecho yo, o ver las fotografías y vídeos que se tomaron, para apreciar las consecuencias del trabajo que dirige el señor Núñez, destrozando estratos, en su afán de llegar a las estructuras, acumulando de mala manera el material que estaba encima y que nos podría haber hablado del modo de vida que se desarrollaba allí. Todo esto, aparte de ser un atentado al patrimonio, representa una posible destrucción de pruebas que hubieran ayudado a esclarecer el caso.

De demostrarse, sería una situación insólita.

Que están destruyendo patrimonio no es un decir, porque se puede comprobar fácilmente. Se ha empleado maquinaria pesada para llegar a las estructuras con rapidez, como un bulldozer, cuando se habían encontrado encima restos de gran valor. Hay que trabajar meticulosamente.

¿Por qué considera que la reconstrucción hipotética del protoeuskera no puede demostrar en modo alguno la falsedad de los hallazgos?

Para empezar, en el campo de la lingüística histórica, la palabra proto siempre se refiere a una reconstrucción que es hipotética, puesto que la aparición de nuevos datos suele modificar la naturaleza de la reconstrucción. Aquí, en el caso de Iruña-Veleia, lo que ha pasado es justamente lo contrario, porque se ha empleado la reconstrucción hipotética de una lengua para desechar los nuevos datos lingüísticos que aportan o podrían haber aportado las ostracas. Éste es un tema que ha sido tratado exhaustivamente por el doctor Juan Martin Elexpuru en su libro Iruña-Veleiako euskarazko grafitoak (Arabera 2009), a la vez que en el trabajo de más de 230 folios escrito por otro lingüista vasco, Hector Iglesias. En cuanto al tema de la incidencia del protoeuskera, no estoy de acuerdo con los argumentos que esgrime el doctor Joseba Lakarra. La inversión de papeles es notoria. El estudio lingüístico del contenido de los grafitos debería haber sido el segundo paso, después de haber estudiado las evidencias físicas y de haber hecho las analíticas correspondientes para comprobar la autenticidad, o no, de las inscripciones.

**Frank desea "lo mejor" para Iruña-Veleia después de meses de malas noticias. En ello incidirá el resultado de las pruebas analíticas y que, a su juicio, la metodología actual de trabajo dé un vuelco.

¿Qué metodología de trabajo cree que debería estar siguiéndose actualmente en el yacimiento?**

En mi opinión, la misma que venían llevando a cabo Eliseo Gil e Idoia Filloy antes de que les retiraran el permiso de excavación y que está avalada por arqueólogos como Emilio Illarregi, Luis Silgo Gauche o Edward Cecil Harris. Este último, director del Museo Marítimo de Bermuda y creador del Harris Matrix, un método de excavación y del sistema de registro actualmente utilizado por la arqueología moderna, ha dicho con respecto al método de excavación empleado por Lurmen que parece claro que la excavación arqueológica se llevó a cabo con los más altos estándares. Si es así, ¿para qué cambiar esta metodología?

¿Qué futuro espera y desea para el yacimiento, después de estos dos años tan controvertidos?

¿Esperar? Si siguen con la metodología de trabajo del señor Núñez, poco. En cuanto a lo que deseo: Lo mejor para Iruña-Veleia. No hay que obviar el hecho de que cuando llevaban la excavación Eliseo Gil e Idoia Filloy se llegaron a contabilizar sólo en el año 2008 35.000 visitas, que incluían tanto las específicas al yacimiento como el resto de actividades que se desarrollaban en torno a él. Estas visitas se hubieran incrementado a medida que se hubiesen recuperado nuevos espacios y piezas.

¿Será difícil recuperar el tiempo perdido fruto de este desprestigio?

Creo que constituye sólo una cuestión de tiempo. Todo depende de los resultados de las analíticas. Es obvio que los resultados de estas pruebas van a incidir directamente no sólo en la recuperación, o no, del prestigio del propio yacimiento, sino que pueden afectar al prestigio y reputación de muchas personas que, de una u otra manera, han estado y siguen estando implicadas en el caso Iruña. No hay que olvidar que la reputación de Eliseo e Idoia ha sido destrozada.

¿Tardaremos mucho en conocer esos resultados?

De por sí, las analíticas no deberían tardar mucho tiempo, porque no son muy complicadas. Aunque habría que saber cuándo va a soltar la Diputación esas piezas. Después, sería conveniente esclarecer esto lo más rápido posible. Lo mejor es que van a analizarse muchas piezas, entre ellas las más controvertidas.

UNOS ASPECTOS DE LA METODOLOGÍA QUE SE HA UTILIZADO PARA VACIAR LO QUE NUÑEZ LLAMA CAPA DE REMOCIÓN AGRÍCOLA

(9/9/2010) Fuente: http://www.sos-irunaveleia.org/start#aspectos
La siguiente presentación muestra unos detalles de la destrucción generado por el método mecánico: ASPECTOS

Adjuntamos también unas fotos nuevas del vaciado de la finca 98 (julio 2010)…

chicasola.png

La altura del cantil llega hasta el hombro de la persona adjunta…

chica.jpg
camino.jpg

Y aparece un camino intacto en la 'zona de remoción agrícola'…

camiones.jpg

Se necesitaba dos camiones para seguir el ritmo de la excavadora…

LA DIPUTACIÓN APORTA 155.000 EUROS A LA UNIVERSITAT AUTÓNOMA (de Barcelona) PARA DESARROLLAR EL SISTEMA SIGARQ

O de cómo las y los contribuyentes del THA vamos a financiar un novedoso sistema de gestión de la información arqueológica…

(8/9/2010) Fuente: http://www.sos-irunaveleia.org/start#sigarq

1.La noticia (fuente: aquí y aquí)

Aparecida en la web foral alavesa, hace referencia a un Acuerdo del Consejo de Diputados, de fecha 3 de agosto del año en curso según el cual:

“Euskera, Cultura y Deportes aporta 155.000 euros a la Universitat Autónoma para desarrollar el sistema SigArq”.

y detalla lo siguiente:

“La reunión del Consejo de Diputados ha dado luz verde al convenio de colaboración entre la Universitat Autónoma de Barcelona y el Departamento foral de Euskera, Cultura y Deportes de la Diputación Foral de Álava para el desarrollo del sistema de información multiusario de gestión arqueológica en red denominado SigArq.

De este modo, al Departamento ha destinado 155.000 euros a fin de financiar los trabajos a desarrollar por la Universitat Autónoma para la Diputación Foral de Álava: 94.540 euros en el presente año y 60.460 euros en 2011.

El SigArq es un software para la gestión de datos de la actividad arqueológica (fichas de las unidades estratigráficas, planos, fotos, etc.), que tiene la virtud de unificar los sistemas de registro, de modo que los datos de todas las excavaciones del Territorio serán verificables según una serie de criterios únicos prefijados.

Una vez que la Universitat Autónoma de Barcelona concluya en 2011 las tareas encomendadas por el presente convenio, este sistema pondrá a Álava en vanguardia, ya que apenas si existen todavía experiencias similares en todo el estado español”.

2. “El sistema (el SIGARG) pondrá a Álava en vanguardia…”

Ya que, según la escueta nota de la AFA-DFA, se dice concretamente que:

“Este sistema (el SIGARQ) pondrá a Álava en vanguardia, ya que apenas si existen todavía experiencias similares en todo el estado español”.

¡Vaya! Y sin embargo, lo cierto es que no hay que buscar mucho, ni muy lejos…para encontrarnos con que, en la vecina Comunidad Autónoma de La Rioja se utiliza un sistema que nos suena de algo…¿Lo adivinan Vds? Pues sí, ¡es el novedoso SIGARQ!
(Fuente: aquí).

De hecho, como se cita en este blog, el lunes 24 de noviembre de 2008 tuvo lugar la presentación pública del SIGARQ, versión 1.0, ni más ni menos que en el marco de…la EHU-UPV, salón de grados, Facultad de Letras, Campus de Álava, Vitoria-Gasteiz. Citaremos in extenso el concepto del SIGARQ, tal y como se recoge en la citada presentación:

Sistema de Información Geográfico Arqueológico: SigArq. Construcción de herramientas informáticas para la gestión arqueológica.

Presentación del trabajo correspondiente al DEA de Pablo del Fresno Bernal, el lunes 24 de noviembre, a las 12 de la mañana, en el Salón de Grados del Edificio de Las Nieves del Campus de Álava de la Universidad del País Vasco.

El Sistema de Información Geográfico Arqueológico (SigArq), pretende ser una herramienta que permita integrar, gestionar y analizar todos aquellos datos procedentes de cualquier tipo de intervención arqueológica independientemente de la naturaleza del elemento patrimonial a estudiar y de la técnica de trabajo empleada en la intervención.

Al mismo tiempo ha de permitir contextualizar cada una de las intervenciones y sus resultados en un marco geográfico más extenso. De esta manera, el proyecto actual SigArq v 1.0, también supone un avance de las potencialidades del sistema de cara a la gestión patrimonial del territorio y los estudios de carácter paisajístico.

Como objetivo más concreto, el SigArq v 1.0 se sitúa en la fase que hemos denominado Gestión de la Información, nuestra prioridad se centra en la presentación los datos tanto para su consulta como para su publicación. Sin embargo la estructuración del sistema propuesto tiene implicaciones que obligan a replantearse el proceso de registro desde su inicio, desde el primer momento de la recogida de los datos en el campo.

De esta manera se ha procedido a una revisión de los conceptos y metodología arqueológica para su adecuación al sistema de información propuesto lo que ha acabado generando en un nuevo protocolo de registro arqueológico. En algunas ocasiones, este esfuerzo sintetizador ha llevado consigo un desarrollo conceptual considerable.

Aquí la completa presentación del SIGARQ, a cargo del autor del mismo, D. Pablo del Fresno Bernal.

3. Financiacion y antecedentes del SIGARQ

En cuanto a la financiación del SIGARQ, se recoge por ejemplo en este artículo que:

“El finançament amb què ha comptat el desenvolupament de SigArq prové de:
• Ayuntamiento de Alfaro y Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de La Rioja, per mitjà del conveni de col.laboració signat entre ambdues institucions (2005-2007) per a la posada en valor del jaciment de Las Eras de San Martín.
• Instituto de Crédito Oficial (ICO), a través del Plan Avanza.”

Rastreando la génesis y financiación del SIGARQ nos encontramos también con esta referencia:

“Sistema de Información SIGARQ. Desarrollo de un aplicativo S.I.G. para la gestión de la secuencia estratigráfica de una intervención arqueológica” de Pablo del Fresno Bernal, Equipo de investigación arqueológica Graccurris".

de donde citamos:

“Este será el objetivo del actual proyecto final del Máster en Tecnologías de la Información Geográfica, 9ª Edición, organizado por el Departamento de Geografía de la UAB y financiado por el Ayuntamiento de Alfaro y la Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de La Rioja”.

Finalmente el autor pone a libre disposición del público el detallado concepto y características de su aplicación SIGARQ, versión 1.1. a través de este enlace.

Resulta curioso que un recurso conceptualmente tan desarrollado, ya en funcionamiento en La Rioja (el mismo recurso, la misma aplicación) necesite de nuevo financiarse para su uso en el THA, pero, ¡vayan Vds. a saber!…deben ser misterios de la gestión foral alavesa que el común de los mortales no acertamos a comprender.

Y, más misterioso aún nos resulta entender cómo la aplicación de una herramienta tan conocida como los SIG o GIS a la investigación arqueológica puede ser valorada por la AFA-DFA en estos términos:

“Este sistema (el SIGARQ)pondrá a Álava en vanguardia, ya que apenas si existen todavía experiencias similares en todo el estado español”.

Toda vez que, actualmente, es extremadamente fácil encontrar referencias a dichas experiencias en cualquier ámbito, ya sea estatal, europeo o mundial…máxime cuando hay una imparable tendencia (como en tantos campos de la ciencia) al uso de aplicaciones y software de uso libre y gratuito…

Véanse, por ejemplo, estos enlaces…aquí, aquí, aquí o aquí, entre otros…

4. El funcionamiento previo de SIGARQ y su relación con el Area de Arqueologia de la EHU/UPV

Diríase que hay una cierta desinformación al respecto en nuestra clase política provincial. Desinformación que, inevitablemente acaba por trasladarse a la ciudadanía…

Y, hablando de desinformación, podría calificarse de singular el hecho de que la EHU-UPV, a través por ejemplo de los responsables de los proyectos conveniados con la AFA-DFA, como el Sr. Núñez Marcén (Plan Director Iruña-Veleia), no haya informado de la existencia del SIGARQ, ya funcionando, para el caso de Graccurris (Alfaro, La Rioja) y en cuya investigación y proyecto colabora…la propia EHU-UPV.

De hecho, ya hemos visto que el SIGARQ se presentó en el Campus de Álava.
Aquíla conexión entre el proyecto Graccurris, el SIGARQ y la EHU-UPV, en donde se dice (la negrita y el subrayado son nuestros):

“La realització del projecte SigArq ha contat amb la participació de diferents institucions, i s'ha caracteritzat per la configuració d'un grup de treball multidisplinari. En el desenvolupament de SigArq, al costat de l'EIAG, ha participat des de l'inici del projecte el Laboratori d'Informació Geogràfica i de Teledetecció (LIGIT). En la validació conceptual i metodològica, hi han col.laborat l'Àrea d'Arqueologia de la Universitat del País Basc (UPV-EHU) i el doctor en Història, Alfred Mauri. El finançament amb què ha comptat el desenvolupament de SigArq prové del Ayuntamiento de Alfaro y Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de La Rioja, i el Instituto de Crédito Oficial (ICO), a través del Plan Avanza”.

Y aquí, la conexión directa entre el profesor Núñez Marcén y la EHU-UPV con el creador del SIGARQ Don Pablo del Fresno Bernal.

En donde se cita, cómo el primero (el profesor Núñez) ha sido Tutor del segundo (Sr. Del Fresno) en su D.E.A. (Diplomatura de Estudios Avanzados), en el marco de un programa de la EHU-UPV, cuyo tema se ha centrado en el desarrollo del SIGARQ:

El treball, realitzat entre octubre del 2008 i gener del 2009, s'emmarca dins el projecte 'Sistema de Información Geográfico Arqueológico: SigArq. Construcción de herramientas informáticas para la gestión arqueológica'. El SigArq, realitzat per Pablo del Fresno Bernal, va a ser presentat en una primera versió per a la 9ª edició del MTIG i, posteriorment, revisat y ampliat, presentat per la 'Diplomatura de Estudios Avanzados (DEA), Tutor; Julio Núñez Marcén (professor titular del Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad Pública del País Vasco), dins el programa 00155071: 'Medio ambiente, territorio y cultura: perspectivas desde la geografía, la prehistoria y la arqueología', organitzat pel 'Departamento de Geografía, Prehistoria y Arqueología de la Facultad de Letras' del càmpus d'Àlava de la 'Universidad del País Vasco'.

5. Resumiendo…

La AFA/DFA va a financiar a la UAB con 155.000 euros para el desarrollo de un sistema de gestión de la información arqueológica (SIGARQ), valorándolo como una gran novedad a nivel estatal.

Realmente el SIGARQ, desarrollado a través de la misma UAB ya existe y se usa, por ejemplo, en La Rioja, Comunidad que ya ha financiado dicha aplicación.

En la creación del SIGARQ que se usa en La Rioja ha participado la propia EHU-UPV, a través de su profesor D. Julio Núñez Marcén (el mismo que está ejecutando para la AFA-DFA el nuevo Plan Director de Iruña-Veleia, con su ‘novedosa metodología mecánica’).

6. Algunas reflexiones a modo de conclusión…

Este Acuerdo de la AFA-DFA se tomó en pleno período estival, su difusión se limitó a la web foral y ni siquiera fue recogido por los medios de comunicación ‘de confianza’.

Pareciera que las prisas y la falta de transparencia fueran denominador común de la gestión foral del patrimonio, como en el caso del reciente nuevo Plan Director de Iruña-Veleia (EHU-UPV y AFA-DFA), conceptos como los concursos a los que se enfrentan comúnmente empresas y profesionales en sus trabajos para las Administraciones públicas brillan aquí por su ausencia.

Para rematar, la grandilocuencia con la que parece justificar la AFA-DFA la decisión tomada no se ajusta demasiado a la realidad conocida…

Como ya relataba Plutarco hace varios siglos: la mujer del César no sólo debe ser honesta, también ha de parecerlo.

SOS-Iruña/Veleia

CONTINUAR LEYENDO EN LA SIGUIENTE PÁGINA

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License